XII Rajd Turystyczny „Jesień na Ziemi Gnieźnieńskiej” im. Starosty Jacka Marciniaka

sobota, 13.10.2012

Zobacz relację z Rajdu

Magiczny rajd w kolorach tak złotych, jak złota jest polska jesień. Zapraszamy do wspólnej wyprawy po Ziemi Gnieźnieńskiej - przygotowaliśmy dla Was dwie trasy piesze (9 km i 6 km) oraz trasę rowerową (o długości 20 km). Wszystkie zaczynają się w Gnieźnie i prowadzą do Gębarzewa, gdzie przygotowaliśmy metę Rajdu. Szczegółowe informacje, poniżej.

Cel Rajdu

upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczo-turystycznymi Powiatu Gnieźnieńskiego.

Rajd poświęcony jest pamięci I Starosty Gnieźnieńskiego III RP Jacka Marciniaka

Organizatorzy Rajdu

PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej,
Sołectwo Gębarzewo,
Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta,
Sklep i Hurtownia Artykułów Papierniczych Szkolnych i Biurowych „OFICYNA” s.c.

Komitet organizacyjny Rajdu

Komandor rajdu: Krystian Grajczak
Z-ca komandora: Paweł Paluszkiewicz
Sekretariat rajdu: Katarzyna Grzesiak
Kierownictwo mety: Tomasz Ryszczuk, Karol Stachowiak
Punkt weryfikacyjny: Mirosław Tomaszewski

Regulamin Rajdu

REGULAMIN

 1. Przygotowano następujące trasy:
  • Piesze 1-dniowe: 13.10. 2012 r.
   1. Gniezno (żółtym szlakiem) - Kokoszki - Gębarzewo PKP - Gębarzewo (9 km)
    Start: Gniezno – parking przy PTTK ul. J. Łaskiego 10 - godz. 8.30
    Kierownik trasy: Jerzy Wojciak, Szymon Robaszkiewicz.
   2. Gniezno - Gębarzewo PKP- Gębarzewo (6 km)
    Start: Gniezno ul. Pustachowska przy kościele (końcówka linii MPK nr 17 i nr 11) – godz. 10.00
    Kierownik trasy: Barbara Kiełpińska, Małgorzata Kubiś-Drewek.
  • Rowerowa 1-dniowa: 13.10.2012 r.
   1. Gniezno - Gebarzewo (meta) - Gniezno (20 km)
    Start:Gniezno – parking przy PTTK ul. J. Łaskiego 10 godz. 9.00
    Kierownik trasy:Jan Hoffmann.

  Dopuszcza się przebycie tras dowolnych, pod warunkiem zgłoszenia drużyny z opiekunem. Organizatorzy nie obsługują tych tras.

 2. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5–10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach.
  Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 3. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Na trasie rowerowej - rowery wyposażone zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 4. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej ul. J. Łaskiego 10, 62-200 Gniezno, fax (061) 426 36 60, biuro@gniezno.pttk.pl lub krystian.grajczak@interia.pl na kartach zgłoszeń z podaniem numeru trasy i nazwisk oraz nazwisko kierownika drużyny. Również prosimy o podanie ile osób wraca autokarem. Opłata od osoby wynosi 8,00 zł. Zapewniamy powrót do Gniezna autokarem - 2,50 zł od osoby. Opłatę należy wpłacać w kasie Oddziału lub na konto Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gniezno 02-1090-1375-0000-0000-3700-4646 „opłata za rajd”. Termin zgłoszeń do dnia 11 października 2012 roku do godziny 20.00.
 5. Uprawnienia uczestników: w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy; punkty do OTP i KOT, posiłek na mecie (grochówka), pieczątkę okolicznościową; prawo do udziału w konkursie z wiadomości o Powiecie Gnieźnieńskim i konkursach sprawnościowych.
 6. Meta rajdu zlokalizowana będzie na terenie Świetlicy Wiejskiej w Gębarzewie i czynna w godz. 10.00 – 13.00.
 7. Postanowienia końcowe: rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów rajdu.
 8. Serdecznie zapraszamy!
  Organizatorzy