XII Turystyczny Rajd Mikołajkowy

niedziela, 5.12.2021

Relacja z Rajdu

W niedzielny poranek 5 grudnia odbył się XII Rajd MIKOŁAJKOWY organizowany przez gnieźnieński oddział PTTK przy współpracy z Radą Sołecką Sołectwa Gębarzewo.

Turyści wspólnie spotkali się przy kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Gnieźnie, przy którym znajdował się początek trasy rajdowej. Wszystkich zebranych przywitał przebrany za Mikołaja Komandor Rajdu Tomasz Ryszczuk. Uczestnicy rajdu również nie zawiedli i w większości posiadali element odzieży nawiązującej do świąt. Przeważały oczywiście mikołajowe czapeczki.

Trasa wiodła ul. Południową dalej obok Zakładu Karnego przez Gębarzewko do mety rajdu zorganizowanej na Świetlicy Wiejskiej w Gębarzewie. Po takim śnieżnym spacerze na uczestników czekała ciepła kiełbasa, herbata przygotowana przez panią Justynę Nowicką, Edytę Kasprzak.

W świetlicy, przy palącym się ogniu w kominku, dla chętnych odbyły się warsztaty z piernikiem w roli głównej. Każdy mógł z ciasta piernikowego wykroić sobie piernika, którego po wypieczeniu mógł zabrać ze sobą do domu.

Miłym akcentem dla wszystkich okazała się scenka bożonarodzeniowa, gdzie zebranym pani fotograf Aneta Zych wykonywała pamiątkowe zdjęcia.

Każdy uczestnik otrzyma ł również słodycze ufundowane przez Sylwię Wierzbińską i Edwarda Polańskiego.

Orgazatorzy w składzie:
Komandor Rajdu Tomasz Ryszczuk,
Kierownik mety Edward Polański,
Sekretariat Katarzyna Tubacka,
Kierownik Trasy Magdalena Zbiranek,
Punkt weryfikacyjny Krystyna Sarnowska,
dziękują bardzo wszystkim za uczestnictwo w rajdzie. Dziękujemy również pani Janinie Wierzbińskiej, Justynie Nowickiej, Edycie Kasprzak, Anecie Zych, Katarzynie Zych, Karolinie i Piotrowi Koperskim za pomoc przy organizacji rajdu.
Zapraszamy na kolejne rajdy organizowane przez PTTK Gniezno.

Z turystycznym pozdrowieniem
Komandor Rajdu Tomasz Ryszczuk
Sołectwo Gębarzewo
PTTK Gniezno

Regulamin Rajdu

 1. Cele rajdu
  • upowszechnienie idei turystyki i krajoznawstwa,
  • kultywowanie tradycji mikołajkowych,
  • umacnianie więzów koleżeńskich między turystami.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu: Tomasz Ryszczuk
  Sekretariat: Katarzyna Tubacka
  Kierownictwo mety: Edward Polański
  Punkt weryfikacyjny: Krystyna Sarnowska
 3. Organizator rajdu:
  • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
  • Sołectwo Gębarzewo.
 4. Trasa rajdowa:
  I. Gniezno - ul. Pustachowska - ul. Południowa - Zakład Karny - Gębarzewko - Gębarzewo 7 km
  Gębarzewo - Gniezno ul. Pustachowska 5 km
  Łącznie 12 km z przerwą na mecie rajdu.
  Start: ul. Pustachowska przy kościele Matki Bożej Miłosierdzia godz. 9:30
  Kierownik trasy: Magdalena Zbiranek, Krystyna Sarnowska
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem numeru trasy oraz numer telefonu kierownika drużyny. Opłata od osoby wynosi 8,00 zł, członkowie PTTK 7,00 zł Opłatę można wpłacać przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub na mecie rajdu. Opłata będzie pobierana za wszystkich zgłoszonych uczestników rajdu
  Termin zgłoszeń do dnia 1 grudnia 2021 r. Kontakt: tel. 723375339.
 8. Uprawnienia uczestników: posiłek, znaczek rajdowy, punkty do OTP, udział w konkursach na mecie m.in. przedstawienie postaci św. Mikołaja (najładniejsze przebranie).
  Każdy uczestnik powinien posiadać widoczny element stroju św. Mikołaja.
 9. Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie świetlicy wiejskiej w Gębarzewie i czynna w godz. 11.00-13.00.
 10. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujący na dzień odbywającego się rajdu.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy

Klauzula informacyjna XII Turystycznego Rajdu Mikołajkowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż:

 1. 1Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:, adres e-mail: biuro@gniezno.pttk.pl
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia XII Turystycznego Rajdu Mikołajkowego.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją XII Turystycznego Rajdu Mikołajkowego oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym:  udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz fanpage Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.