XIII Rajd Turystyczny „Jesień na Ziemi Gnieźnieńskiej” im. Starosty Jacka Marciniaka

sobota, 19.10.2013

Rajd już się odbył. Zobacz relację z Rajdu jesiennego.

Zapraszamy na kolejny już jesienny Rajd, którym chcemy upamiętnić postać I Starosty Gnieźnieńskiego III RP, Jacka Marciniaka.

Celem rajdu jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczo-turystycznymi Powiatu Gnieźnieńskiego.

Organizatorzy Rajdu

 • PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej,
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie,
 • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta,
 • Sklep i Hurtownia Artykułów Papierniczych Szkolnych i Biurowych „OFICYNA” s.c.

Komitet organizacyjny Rajdu

Komandor rajdu: Krystian Grajczak
Z-ca komandora: Paweł Paluszkiewicz
Sekretariat rajdu: Maria Gajda
Kierownictwo mety: Katarzyna Grzesiak, Wioletta Nowaczyk

Regulamin Rajdu

 1. Trasy rajdowe
  1. Piesza: Gniezno - Las Jelonek - Kędzierzyn - Niechanowo (9 km)
   Start: Gniezno - końcówka MPK nr 9 ul. Witkowska - godz. 8.20
   Kierownik trasy: Jerzy Wojciak, Stefania Wojciak.
  2. Rowerowa: Gniezno - Szczytniki Duchowne - Kędzerzyn - Małachowo - Arcugowo - Niechanowo - Gniezno (38 km)
   Start: Gniezno - róg ul. Słowackiego, koło samolotu godz. 8.00
   Kierownik trasy: Krystyna Sarnowska, Paweł Kubasik.

  Dopuszcza się przebycie tras dowolnych, pod warunkiem zgłoszenia drużyny z opiekunem. Organizatorzy nie obsługują tych tras.

 2. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5–10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 3. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Na trasie rowerowej - rowery wyposażone zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 4. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem numeru trasy i nazwisk oraz nazwisko kierownika drużyny. Również prosimy o podanie ile osób wraca autokarem. Opłata od osoby wynosi 7,00 zł. Zapewniamy powrót do Gniezna autokarem - 4,00 zł od osoby. Opłatę można wpłacać przelewem na konto Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gniezno 02-1090-1375-0000-0000-3700-4646 „opłata za rajd” lub na mecie rajdu.
  Termin zgłoszeń do dnia 17 października 2013 roku do godziny 12.00.
  Telefon kontaktowy: 662 501 060.
 5. Uprawnienia uczestników: w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy; punkty do OTP i KOT, posiłek na mecie, pieczątkę okolicznościową; prawo do udziału w konkursie z wiadomości o Gminie Niechanowo i konkursie sprawnościowym.
 6. Meta rajdu zlokalizowana będzie na terenie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie i czynna w godz. 10.30 – 13.00.
 7. Postanowienia końcowe: rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów rajdu.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy