XIV Rajd Powstania Wielkopolskiego

sobota, 6.02.2016

Relacja z Rajdu

Mottem Rajdu były słowa Maryńskiego: „Czy umrzeć nam przyjdzie wśród boju, czy w murach Szpandawy nam gnić, z trudu naszego i znoju Polska powstanie by żyć!”

Współorganizatorami rajdu było: Gimnazjum im. Władysława Nehringa w Kłecku i Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta. Celem było uczczenie 97. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, poznanie Miejsc Pamięci Narodowej Kłecka i okolic, upowszechnianie turystyki oraz krajoznawstwa, nawiązywanie więzi koleżeństwa i przyjaźni między turystami.

Uczestnicy rajdu wędrowali czerwonym szlakiem poprzez lasy i urokliwe bezdroża dwoma trasami z Sokolnik i Borzątwi. Szczególne zainteresowanie wzbudziły: drewniany barokowy kościół i głaz Tarcza Olbrzyma w Sokolnikach. Trasy prowadzili: Hanna Dolata, Krystian Grajczak, Jerzy Wojciak i Magdalena Zbiranek.

W Rajdzie uczestniczyły 94 osoby. Organizacją mety rajdu zlokalizowanej w Gimnazjum im. Władysława Nehringa w Kłecku zajęły się: Katarzyna Drygała, Małgorzata Kowalczyk i Małgorzata Kubiś-Drewek. Na uczestników na mecie czekała pyszna grochówka z chlebem.

Uczestników rajdu z historią Powstania Wielkopolskiego i postacią płk pilota Wiktora Pniewskiego, urodzonego w Kłecku, zapoznali Zbigniew Beling i Paweł Trygalski.

Na mecie odbył się konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, który przeprowadził Paweł Trygalski. I miejsce zajęła Anna Kozicka z Gimnazjum w Kłecku, II miejsce Agata Kulpińska ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Gnieźnie, III miejsce Ola Ksiel z Gimnazjum w Kłecku. Nagrody wręczyli dyrektor Gimnazjum w Kiszkowie Zbigniew Beling i Krystian Grajczak – prezes Oddziału PTTK.

Na mecie był czynny punkt weryfikacyjny książeczek Odznaki Turystyki Pieszej, którą obsługiwała Katarzyna Drygała.

Tekst: K. Grajczak

Regulamin Rajdu

1. Cele rajdu:                                                                                                                    

 • uczczenie 97. rocznicy powstania wielkopolskiego,
 • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • rozbudzanie zainteresowań naszą Małą Ojczyzną.

2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
Komandor rajdu: Ewa Bosacka        
Sekretariat: Małgorzata Kowalczyk
Kierownictwo mety: Katarzyna Drygała, Małgorzata Kubiś-Drewek

3. Organizator rajdu:

 • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
 • Gimnazjum im. Władysława Nehringa w Kłecku,
 • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta.

4. Trasy rajdowe:

I. Sokolniki (zwiedzanie kościoła) - Głaz Tarcza Olbrzyma - Borzątew - Karniszewo - Kłecko - 9 km
Kierownik trasy: Krystian Grajczak, Radosław Matysek.
Wyjazd: Market Piotr i Paweł ul. Barciszewskiego - godz. 8.30

II. Borzątew - Jez. Świniarskie - Kłecko - 6 km
Kierownik trasy: Hanna Dolata, Jerzy Wojciak.
Wyjazd: Market Piotr i Paweł ul. Barciszewskiego - godz. 8.30

III. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych. Organizatorzy nie obsługują tych tras.

5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.

6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.

7. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem nazwisk uczestników oraz kierownika drużyny. Opłata za rajd wynosi 8,00 zł od osoby. Opłata za autokar wynosi 6,00 zł (dojazd do Borzątwi lub Sokolnik i powrót z Kłecka do Gniezna). Opłatę za rajd można wpłacać dnia 3 lutego 2016 r. w Biurze PTTK ul. Kościuszki 7 w godz. 16.00–17.30 lub przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem ,,opłata za rajd” lub na mecie rajdu. Termin zgłoszeń do dnia 3 lutego 2016 r. do godziny 18.00. Kontakt: tel.  662 501 060.

8. Uprawnienia uczestników - uczestnicy otrzymują:

 • posiłek - grochówka, chleb, herbata,
 • znaczek rajdowy,
 • punkty do OTP,
 • pieczątkę okolicznościową,
 • prawo do udziału w konkursie wiedzy o powstaniu wielkopolskim.

9. Meta rajdu będzie zlokalizowana w Gimnazjum im. Władysława Nehringa w Kłecku, ul. Gnieźnieńska 7a i czynna w godz. 11.00-13.00.

10. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy