XIV Rajd Turystyczny „Jesień na Ziemi Gnieźnieńskiej” im. Starosty Jacka Marciniaka

sobota, 18.10.2014

Relacja z Rajdu

Rajd poświęcony był pamięci I Starosty Gnieźnieńskiego III RP Jacka Marciniaka. Organizatorami Rajdu byli: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Warsztat Terapii Zajęciowej im. dr Heleny Bujarskiej w Kłecku, Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta.

Głównym celem Rajdu była promocja walorów krajoznawczo-turystycznych powiatu gnieźnieńskiego a w szczególności Miasta i Gminy Kłecko.

Meta Rajdu zlokalizowana była na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej im. dr Heleny Bujarskiej w Kłecku.

Regulamin Rajdu przewidywał 2 trasy rajdowe - pieszą: Zakrzewo Pałac - Jezioro Gorzuchowskie - Kłecko i rowerową: Gniezno - Zdziechowa - Mączniki - Sokolniki - Kłecko - Dębnica - Obora – Gniezno. W Rajdzie uczestniczyły 153 osoby. Najliczniejszą grupę turystów reprezentowała Szkoła Podstawowa nr 2 i nr 3 z Gniezna. Najmłodszymi uczestnikami rajdu były: Zuzanka Śniadecka /6 lat/ z Żydowa i Antosia Bielecka /7 lat/ - Szkoła Muzyczna z Gniezna.

Uczestnicy oprócz świadczeń /wielobarwny znaczek, posiłek rajdowy, pieczątkę rajdową, wpis i potwierdzenie w książeczkach turystyki kwalifikowanej/ mogli również zakupić ozdoby wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kłecku.

Organizatorzy przeprowadzili dwie konkurencje sportowy. W „biegu z siatkami” zwyciężyli: Mikołaj Kaźmierczak /Gimnazjum nr 1 z Gniezna/ i Dominik Jastrzębski /SP nr 2 z Gniezna/; II miejsce zajęli: Igor i Gracjan Drzożdzyńscy /SP nr 3 z Gniezna/; III miejsce zajęli: Jakub Michalak i Kacper Rulewicz /Gimnazjum - Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom/.

Natomiast w konkursie „rzutu do kalosza” zwyciężył Mikołaj Nowicki /Gimnazjum - Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom/; II miejsce zajął Kacper Rulewicz /Gimnazjum - Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom/.

W konkursie plastycznym „Pyrek” przyznano dwie pierwsze nagrody dla: Kacpra Rulewicza /Gimnazjum - Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom/ i Jakuba Michalaka /Gimnazjum - Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom/; III miejsce przyznano za pracę zbiorową uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 9 z Gniezna /Agata Adamczyk, Aleksandra Cichocka, Maria Piotrowska i Aleksandra Szymańska/.

Nagrody wręczyli: kierownik WTZ w Kłecku Dorota Jankowska i komandor rajdu Krystian Grajczak.

 

 

Celem rajdu jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczo-turystycznymi Powiatu Gnieźnieńskiego. Rajd poświęcony jest pamięci I Starosty Gnieźnieńskiego III RP Jacka Marciniaka Organizatorami Rajdu są:

 • PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej im. dr Heleny Bujarskiej w Kłecku,
 • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta.

Komitet organizacyjny Rajdu

Komandor rajdu: Krystian Grajczak Z-ca komandora: Katarzyna Grzesiak Sekretariat rajdu: Małgorzata Kowalczyk Kierownictwo mety: Hanna Dolata

Regulamin Rajdu

 1. Trasy rajdowe

  Piesza

  Zakrzewo - Jez. Gorzuchowskie - Kłecko - (7 km) Start: Zakrzewo (Pałac) - godz. 8.30 Wyjazd autokarami do Zakrzewa godz. 8.00 - plac przy SAM-ie „Piotr i Paweł”- ul. Barciszewskiego Kierownik trasy: Paweł Paluszkiewicz, Marek Wojciechowski.

  Rowerowa

  Gniezno - Zdziechowa - Mączniki - Sokolniki - Kłecko - Dębnica - Obora - Gniezno (36 km) Start: Gniezno Rynek - godz. 9.00 Kierownik trasy: Paweł Głowacki, Krystyna Sarnowska. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych, pod warunkiem zgłoszenia drużyny z opiekunem. Organizatorzy nie obsługują tych tras.

 2. Warunki uczestnictwa

  W rajdzie mogą brać udział drużyny 5–10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.

 3. Wyposażenie

  Uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Na trasie rowerowej - rowery wyposażone zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Drużyna powinna posiadać apteczkę.

 4. Zgłoszenia

  Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem numeru trasy i nazwisk oraz nazwisko kierownika drużyny. Opłata od osoby wynosi 7,00 zł. Koszt autokaru (dojazd do Zakrzewa i powrót do Gniezna - 5,50 zł od osoby). Opłatę można wpłacać przelewem na konto Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gniezno 02-1090-1375-0000-0000-3700-4646 „opłata za rajd” lub na mecie rajdu. Termin zgłoszeń do dnia 16 października 2014 roku do godziny 13.00. Telefon kontaktowy 662 501 060.

 5. Uprawnienia uczestników

  W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy; punkty do OTP i KOT, posiłek na mecie, pieczątkę okolicznościową; prawo do udziału w konkursie z wiadomości o Gminie Kłecko i konkursie sprawnościowym.

 6. Meta rajdu

  Meta zlokalizowana będzie na terenie WTZ im. dr H. Bujarskiej w Kłecku ul. Targowa 6 i czynna w godz. 10.30 - 13.00.

 7. Postanowienia końcowe

  Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie zapraszamy! Organizatorzy