XIX Rajd Niepodległości

poniedziałek, 11.11.2019

Relacja z Rajdu

Dzień 11 listopada to data bardzo ważna w naszej historii. Z tej okazji zaprosiliśmy do turystycznych obchodów tego święta wszystkich chętnych mieszkańców Gniezna i okolic.

Na nasze zaproszenie odpowiedziało blisko 80 osób. Rajd rozpoczęliśmy przy pomniku harcerzy na Skwerze Orląt Lwowskich. Po odśpiewaniu polskiego hymnu i zapaleniu zniczy, Paweł Trygalski przedstawił walkę Orląt Lwowskich w latach 1918 – 1920 oraz dalsze działania harcerzy w obronie ojczyzny. Następnie ulicą F.D. Roosevelta i S. Staszica doszliśmy do skweru przy Szkole Podstawowej nr 9. Tam usłyszeliśmy z ust prowadzącego rajd o dokonaniach w walce o niepodległość Adama Borysa ps. „Pług” (II wojna światowa)
i Jana Bilskiego (powstanie wielkopolskie). Później przeszliśmy na ulicę Mateusza Zabłockiego i poznaliśmy dokonania tego bohaterskiego księdza w walce o niepodległość od powstania wielkopolskiego po II wojnę światową. Po części historycznej rajdu, przez ulice Budowlanych i Chudoby doszliśmy do mety rajdu w Szkole Podstawowej nr 6. Tam chętni uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzowym o poznanych bohaterach i rozstrzygnięty został konkurs na najbardziej biało – czerwoną drużynę. Uczestnicy skorzystali także
z przygotowanych przez organizatorów napojów i rogali. W ten sposób uczciliśmy pamięć walczących o Niepodległą.

Do zobaczenia za rok.
Paweł Trygalski

Regulamin

 1. Cele rajdu:
  • uczczenie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,
  • uczczenie miejsc Pamięci Narodowej znajdujących się w Gnieźnie, 
  • poznanie uroków i piękna naszej „Małej Ojczyzny’’ – Gniezna, 
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, 
  • umocnienie więzów koleżeńskich między turystami.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  • Komandor rajdu: Paweł Trygalski 
  • Sekretariat rajdu: Maria Gajda, Krystian Grajczak, Katarzyna Drygała
  • Kierownictwo mety: Edward Polański
 3. Organizatorzy rajdu: 
  • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, 
  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie,
  • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta, 
  • Agencja Turystyczna „Edwardo” Gniezno.
 4. Trasa rajdowa:
  Skwer Orląt Lwowskich – ul. F.D. Roosevelta – ul. S. Staszica – plac przed SP 9 – ul. J. Bilskiego – ul. M. Zabłockiego – ul. Budowlanych – SP nr 6
  Start: Skwer Orląt Lwowskich godz. 9:00
  Kierownik trasy: Paweł Trygalski, Ewa Bosacka, Małgorzata Kubiś – Drewek.
 5. Warunki uczestnictwa
  W Rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach, za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie - uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zadania i konkurs – na mecie Rajdu na uczestników czekają zadania: quiz wiedzowy dotyczący wydarzeń odzyskania niepodległości i miejsc na trasie związanych z walką o niepodległość oraz konkurs na najbardziej biało-czerwoną, wędrującą drużynę (flagi, czapki, chorągiewki, rozety itp.). Rajd rozpocznie się zapaleniem zniczy na Skwerze Orląt Lwowskich.
 8. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: biuro@gniezno.pttk.pl z podaniem nazwisk uczestników oraz nazwiska kierownika drużyny. Opłata za rajd wynosi 8 zł, członkowie PTTK 7 zł od osoby. Można ją wpłacać 6 listopada br. w biurze PTTK lub przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” ewentualnie na mecie rajdu. Kontakt tel. 691 251 891.
  Termin zgłoszeń do dnia 6 listopada 2019 roku godz. 18:00 
 9. Uprawnienia uczestników – uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, posiłek na mecie rajdu, punkty do OTP i pieczątkę okolicznościową związaną z XIX Rajdem Niepodległości.
 10. Meta Rajdu - będzie zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie przy ul. Żwirki i Wigury 22 i będzie czynna w godzinach 10.30 – 12.00

Serdecznie zapraszamy
Do zobaczenia na mecie

Klauzula informacyjna XIX RAJDU NIEPODLEGŁOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż: 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 62-200 Gniezno, ul. Tadeusza Kościuszki 7, adres e-mail: biuro@gniezno.pttk.pl
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia XIX Rajdu Niepodległości.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją XIX Rajdu Niepodległości oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po,  w tym: udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz fanpage Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe. 
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych. 
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.