XIX Rajd „Śladami Starej Baśni”

sobota, 19.05.2012

Rajd odbył się 19 maja 2012 r.

Zobacz relację

Zapraszamy serdecznie na Rajd "Śladami Starej Baśni". W tym roku, z okazji 200. rocznicy urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego, autora powieści "Stara Baśń" i cyklu powieści z dziejów Narodu.

Spod gęstych łóz zaświeciło oczów dwoje — wilk ciekawie rozglądał się po okolicy... tuż poza nim, położywszy uszy, pierzchnął przelękły zając, skoczył parę razy i przycupnął.
I milczenie było, tylko z dala ozwała się poranna muzyka lasów... Trąciło o nie skrzydło wiosennego powiewu i gałęzie grać zaczęły... Każde drzewo grało inaczej, a ucho mieszkańca puszcz rozeznać mogło szmer brzozy z listki młodymi, drżenie osiczyny bojaźliwe, skrzypienie dębów suchych, szum sosen i żałośliwe jodeł szelesty.

Józef Ignacy Kraszewski, Stara Baśń

Tym cytatem chcemy serdecznie zaprosić Was do udziału w Rajdzie "Śladami Starej Baśni" - odbędzie się on już 19 maja 2012 r.. Przygotowaliśmy aż 4 trasy do wyboru, w tym jedną rowerową. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 17 maja 2012 r.

Regulamin Rajdu

 1. Cele rajdu:
  • uczczenie 200. letniej rocznicy urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego, autora powieści "Stara Baśń" i cyklu powieści z dziejów Narodu,
  • wędrówka i zabawa na świeżym powietrzu,
  • upowszechnianie idei turystyki i krajoznawstwa,
  • przypomnienie dziejów i legend naszych praprzodków.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu: Maria Gajda
  Sekretariat: Elżbieta Ewiak, Katarzyna Grzesiak
  Kierownictwo mety: Henryk Michalak, Walenty Kaźmierczak
  Punkt weryfikacyjny: Krystian Grajczak
 3. Organizatorami rajdu są: Oddział PTTK Gniezno i Ośrodek Wypoczynkowy Ireny Rączkowiak w Jankowie Dolnym.
 4. Trasy rajdowe:

  I. Gniezno PKP - Park Miejski - ul. Wierzbiczany - wiadukt kolejowy - Jankowo Dolne PKP - OW nad Jez. Jankowskim (plaża) 12 km
  Start: Gniezno PKP – godz. 8.30
  Kierownik trasy: Radosław Matysek.

  II. Gniezno SP nr 6 - ul. Łazienki (szlak niebieski) - Os. Róża - Wełnica - dojście do szlaku zielonego i nim doliną Wełny - Jankowo Dolne - OW nad Jez. Jankowskim 13 km.
  Start: Gniezno - SP nr 6 - godz. 8.30
  Kierownik trasy: Jerzy Wojciak, Stefania Wojciak.

  III. Jankowo Dolne PKP - Wierzbiczany - Lubochnia - Kujawki - Kalina (szlak zielony) - Jankowo Dolne PKP - OW nad Jez. Jankowskim 12 km.
  Start: Jankowo Dolne PKP - godz. 8.50
  Wyjazd: Gniezno PKP – godz. 8.38
  Kierownik trasy: Krystian Grajczak, Leszek Kubiś.

  IV. Trasa rowerowa
  Gniezno - Goczałkowo - Kędzierzyn - Krzyżówka - Jankowo Dolne (plaża meta) - Gniezno 37 km.
  Start: Gniezno - skwer przy zbiegu ulic Witkowskiej i Wrzesińskiej - godz. 9.00
  Kierownik trasy: Magdalena Kubasik, Paweł Kubasik.

  Dopuszcza się przebycie tras dowolnych pod warunkiem: zgłoszenia drużyny z opiekunem pełnoletnim. Organizatorzy nie obsługują tych tras.

 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej, ul. J. Łaskiego 10, 62-200 Gniezno, tel./fax 61 4263660 na kartach zgłoszeń z podaniem numeru trasy i nazwisk oraz kierownika drużyny. Opłata od osoby wynosi 7,00 zł, którą należy wpłacać w siedzibie Oddziału PTTK lub przelewem na konto Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gniezno nr 02-1090-1375-0000-0000-3700-4646.
  Termin zgłoszeń do dnia 17 maja 2012 r. do godziny 12.00.
 8. Uprawnienia uczestników: uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, posiłek (zupa pomidorowa), punkty do OTP i KOT, pieczątkę okolicznościową, prawo do udziału w konkursach: sprawnościowych, czytania fragmentów powieści J. I. Kraszewskiego „Stara Baśń” i wiedzy - życiorys J. I. Kraszewskiego.
 9. Meta rajdu - teren Ośrodka Wypoczynkowego p. Ireny Rączkowiak nad Jeziorem Jankowskim i czynna w godz. 11.00 - 14.00. Będzie możliwość skorzystania z bufetu.
  - odjazd pociągiem do Gniezna z Jankowa Dolnego PKP o godzinie 14.13. (opłacają uczestnicy rajdu).
 10. Postanowienia końcowe:
  • rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
  • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów rajdu.

Serdecznie zapraszamy!
Do zobaczenia na mecie!
Organizatorzy