XL Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK – Finał Powiatowy - „GNIEZNO 2012"

piątek, 3.02.2012

Organizatorem Turnieju z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie był Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej - Oddziałowa Komisja Turystyki Młodzieżowej w Gnieźnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie i Klub Górski PTTK „Ornak” w Gnieźnie. Patronat nad Turniejem sprawowało Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Urząd Miejski w Gnieźnie.

Życzliwej pomocy i wsparcia organizatorom Turnieju udzielili: Poseł na Sejm RP Paweł Arndt, Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie, Urząd Gminy Niechanowo, Bank Spółdzielczy w Witkowie, Zarząd Główny PTTK w Warszawie, Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK w Poznaniu, Firma COPYPOINT w Gnieźnie, Firma Usługowo-Produkcyjna ELPOS w Gnieźnie oraz Sklep i Hurtownia Artykułów Papierniczych Szkolnych i Biurowych „OFICYNA” s.c. w Gnieźnie.

W Turnieju startowały 3-osobowe drużyny rywalizujące w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne – w sumie 12 drużyn.
W ramach Turnieju przeprowadzono następujące konkurencje:

 1. Test krajoznawczy.
 2. Test wiedzy turystycznej i topograficznej.
 3. Test ze znajomości przepisów ruchu drogowego
 4. Samarytanka
  • test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy, - praktyczna umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
 5. Turystyczne ABC:
  • rzut do celu,
  • rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt
  • niespodzianka.
 6. Karta do kroniki (format A4 x 2strony)

Klasyfikacja drużynowa szkół podstawowych:

I miejsce: Szkoła Podstawowa z Modliszewka
II miejsce: Szkoła Podstawowa z Jankowa Dolnego

Klasyfikacja drużynowa szkół gimnazjalnych:

I miejsce: Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom“ z Gniezna
II miejsce: Gimnazjum ze Zdziechowy
III miejsce: Gimnazjum nr 2 z Gniezna

Klasyfikacja drużynowa szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce: SKKT PTTK Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych z Gniezna
II miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych z Gniezna
III miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Gniezna

Klasyfikacja indywidualna szkół podstawowych:

I miejsce: Dawid Predecki - Szkoła Podstawowa w Modliszewku II miejsce: Mikołaj Bosacki - Szkoła Podstawowa w Modliszewku III miejsce: Maksymilian Janiak - Szkoła Podstawowa w Modliszewku Klasyfikacja indywidualna szkół gimnazjalnych:
I miejsce: Maciej Kujawski - Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom“ w Gnieźnie
II miejsce: Agnieszka Urbanek - Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom“ w Gnieźnie
III miejsce: Piotr Skupiński – Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie
Klasyfikacja indywidualna szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce: Joanna Stachowiak - Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie
II miejsce: Marta Woźniak - Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie
III miejsce: Damian Chełmikowski - SKKT PTTK Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie.

Gratulujemy zwycięskim drużynom i życzymy sukcesów w etapie wojewódzkim.

Krystian Grajczak – prezes PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej