XLI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno- Krajoznawczy PTTK – Finał Powiatowy - "GNIEZNO 2013”"

czwartek, 14.03.2013

Zobacz relację z Finały Powiatowego

Komitet organizacyjny Turnieju

Komandor Turnieju: Wioletta Nowaczyk
Z-ca komandora ds. organizacyjnych: Beata Chlebowska
Z-ca komandora ds. technicznych: Karol Stachowiak
Sekretariat Turnieju: Małgorzata Kowalczyk, Małgorzata Kubiś-Drewek

Skład Sędziowski

Sędzia Główny: Paweł Paluszkiewicz
Zastępca sędziego: Katarzyna Grzesiak
Członkowie: Ewa Bosacka, Małgorzata Kaźmierczak

Regulamin

 1. Baza Turnieju
  Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia przy ul. B. Chrobrego 23 w Gnieźnie.
  Rozpoczęcie Turnieju o godzinie 16.00 sala nr 38
 2. Warunki uczestnictwa:
  Uczestnikami turnieju są 3-osobowe drużyny rywalizujące w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne.
  Drużyny mogą uczestniczyć w Turnieju wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
  Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać:
  - aktualną legitymację szkolną,
  - przybory do pisania,
  Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w Turnieju z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy
  i instytucje zgłaszające.
 3. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: biuro@gniezno.pttk.pl
  Odpłatność od drużyny wynosi 34,00 zł, które należy wpłacić w sekretariacie Turnieju. Termin zgłoszeń do dnia 11 marca 2013 roku.
 4. W ramach Turnieju przeprowadzone zostaną następujące konkurencje:
  1. Test krajoznawczy - 25 pytań (literatura: Mapa Turystyczna Powiatu Gnieźnieńskiego)
  2. Test wiedzy turystycznej i topograficznej - 15 pytań,
  3. Test ze znajomości przepisów ruchu drogowego - 10 pytań,
  4. Samarytanka - test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy - 10 pytań,
  5. Turystyczne ABC:
   - rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt,
   - niespodzianka.
 5. Wszystkie testy uczestnicy rozwiązują indywidualnie, natomiast Turystyczne ABC jest konkurencją drużynową.
 6. Podczas przeprowadzania testów i konkurencji turniejowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, mini komputerów i innych podobnych urządzeń elektronicznych.
 7. We wszystkich konkurencjach uczestnicy startują samodzielnie. Jakakolwiek forma pomocy lub ingerencji ze strony opiekunów może stanowić podstawę nie sklasyfikowania drużyny.
 8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie regulamin OMTTK PTTK. Szczegóły na stronie: www.mlodziez.pttk.pl

Organizatorzy