XLVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy PTTK - Finał Powiatowy „Gniezno 2019”

czwartek, 28.02.2019

Relacja z Turnieju

Organizatorem Turnieju z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie był Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie i Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie.

Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Gnieźnie.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodziły następujące osoby: Ewa Bosacka, Małgorzata Kubiś-Drewek, Joanna Olszewska-Kowalska, Krystian Grajczak oraz Wioletta Nowaczyk - komandor Turnieju.

W Turnieju startowały 3-osobowe drużyny rywalizujące w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

W ramach Turnieju przeprowadzono następujące konkurencje:

 1. Test krajoznawczy,
 2. Test wiedzy turystycznej i topograficznej,
 3. Test ze znajomości przepisów ruchu drogowego,
 4. Test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej z Żydowa, w kategorii szkół gimnazjalnych: Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi „Rodzice-Dzieciom”, natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcące im Bolesława Chrobrego z Gniezna. Srebro wywalczyły szkoły: Katolicka Szkoła Podstawowa „Rodzice-Dzieciom”, Gimnazjum nr 2 z Gniezna oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie, a brąz drużyna Szkoły Podstawowej nr 6 z Gniezna.

Klasyfikacja indywidualna

Szkoły Podstawowe

 1. Karolina Biskup - Szkoła Podstawowa - Żydowo
 2. Julia Rachwalik - Szkoła Podstawowa - Żydowo
 3. Franciszek Matysiak - Katolicka Szkoła Podstawowa  „Rodzice-Dzieciom” - Gniezno

Gimnazja

 1. Maksym Kamiński - Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi „Rodzice-Dzieciom” – Gniezno
 2. Maciej Komocki - Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi „Rodzice-Dzieciom” – Gniezno
 3. Adam Bogdziewicz - Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi „Rodzice-Dzieciom” – Gniezno

Szkoły Ponadgimnazjalne

 1. Gracjan Jaskulski - I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego – Gniezno
 2. Zuzanna Krawczak - I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego - Gniezno
 3. Joanna Kubasik - I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego - Gniezno

Finaliści będą reprezentować nasz powiat w finale wojewódzkim 13 kwietnia we Włoszakowicach koło Kościana.

Medale, dyplomy i nagrody wręczała pani  kierownik szkolenia praktycznego w ZSEO – Magdalena Trzaskawka.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji Turnieju Wydziałowi Promocji i Kultury Urzędu Miasta Gniezna i Wydziałowi Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom.

Tekst: Wioletta Nowaczyk

Komitet organizacyjny

Komandor Turnieju: Wioletta Nowaczyk  
Z-ca komandora ds. organizacyjnych: Małgorzata Kubiś-Drewek
Z-ca komandora ds. technicznych: Joanna Olszewska-Kowalska
Sekretariat Turnieju: Ewa Bosacka
Sędzia Główny: Krystian Grajczak

Regulamin

 1. Baza Turnieju:
  Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia przy ul. B. Chrobrego 23 w Gnieźnie.
  Rozpoczęcie Turnieju o godzinie 15.30 sala nr 38.
 2. Warunki uczestnictwa:
  Uczestnikami turnieju są 3-osobowe drużyny rywalizujące w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne.
  Drużyny mogą uczestniczyć w Turnieju wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
  Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać:
  - aktualną legitymację szkolną,
  - przybory do pisania.
  Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w Turnieju z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 3. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: biuro@gniezno.pttk.pl
  Odpłatność od drużyny wynosi 20,00 zł, które należy wpłacić w sekretariacie Turnieju. Termin zgłoszeń do dnia 25 luty 2019 roku.
 4. W ramach Turnieju przeprowadzone zostaną następujące konkurencje:
  Test krajoznawczy - 20 pytań (literatura: Kanon Krajoznawczy Polski pod red. Włodzimierza Łęckiego - lub www.kanon.pttk.pl - województwo podlaskie i wielkopolskie).
  Test wiedzy turystycznej i topograficznej - 10 pytań,
  Test ze znajomości przepisów ruchu drogowego - 10 pytań,
  Samarytanka - test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy - 10 pytań.
  Uwaga zmiana Regulaminu Turnieju!:
  Uczestnik Turnieju może zdobyć w konkurencjach od 1 do 4 - max. 50 pkt, drużyna - max. 150 pkt.
 5. Podczas przeprowadzania testów i konkurencji turniejowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, mini komputerów i innych podobnych urządzeń elektronicznych.
 6. We wszystkich konkurencjach uczestnicy startują samodzielnie. Jakakolwiek forma pomocy lub ingerencji ze strony opiekunów może stanowić podstawę nie sklasyfikowania drużyny.
 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie regulamin OMTTK PTTK. Szczegóły na stronie: www.mlodziez.pttk.pl
 8. Do kolejnego etapu – wojewódzkiego kwalifikują się drużyny, które zajęły I miejsca w poszczególnych grupach wiekowych. Finał wojewódzki odbędzie się we Włoszakowicach 13 kwietnia 2019 r. 

Organizatorzy