XV Rajd Powstania Wielkopolskiego

sobota, 14.01.2017

Relacja z Rajdu

W sobotę dnia 14 stycznia 2017 roku w zimowej scenerii, głównie po lodzie, odbył się XV Rajd Turystyczny zorganizowany przez Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie. Celem imprezy było uczczenie 98. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży. Rajd odbywał się pod patronatem Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Beaty Tarczyńskiej.

W rajdzie wzięło udział 79 osób. Byli to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gniezna, uczniowie OHP z Niechanowa wraz z opiekunami oraz członkowie i sympatycy Klubu Górskiego „Ornak”. Turyści pod opieką przewodników: Tadeusza Gajdy i Krystiana Grajczaka wędrowali z Gniezna przez Las Miejski, Goczałkowo do Niechanowa.

Na miejscu zbiórki, uczestnicy rajdu wysłuchali krótką prelekcję o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim, którą wygłosił Paweł Trygalski. Trasa rajdu liczyła 10 km. Meta rajdu była zlokalizowana w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie, gdzie zostaliśmy bardzo gościnnie przyjęci przez dyrektora ośrodka pana Arkadiusza Gacę. Strudzeni turyści posilili się pyszną grochówką z chlebem i wypili gorącą herbatę. Każdy uczestnik otrzymał znaczek rajdowy, pieczątkę okolicznościową oraz punkty do Odznaki Turystyki Pieszej.

Organizatorzy rajdu przygotowali konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Najlepszą znajomością wydarzeń Tamtych Dni wykazała się Marta Stachowiak ze Szkoły Podstawowej nr 9. II miejsce zajął Jakub Michalak a III miejsce Karolina Milaimi – oboje z Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice-Dzieciom” z Gniezna. Zwycięzcy otrzymali foldery i książki o tematyce turystycznej, ufundowane przez Starostwo Gnieźnieńskie. Rajd był dla młodych ludzi wspaniałą lekcją patriotyzmu i historii.

Komandor rajdu: Ewa Bosacka
 

Regulamin Rajdu

 1. Cele rajdu
  • uczczenie 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • rozbudzanie zainteresowań naszą Małą Ojczyzną.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu
  • Komandor rajdu: Ewa Bosacka
  • Sekretariat: Małgorzata Kowalczyk
  • Kierownictwo mety: Katarzyna Drygała, Edward Polański
  • Punkt weryfikacyjny: Krystian Grajczak
 3. Organizator rajdu
  • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
  • Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie,
  • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie.
 4. Trasa rajdowa
  1. Gniezno – Las Miejski – Gurówko – Goczałkowo - Niechanowo (9 km)
   Kierownik trasy: Tadeusz Gajda, Krystian Grajczak
   Start: plac przy Kościele p.w. Chrystusa Wieczystego Kapłana na Osiedlu Grunwaldzkim godz. 9.00
  2. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia należy wysłać na adres: biuro@gniezno.pttk.pl, na kartach zgłoszeń z podaniem nazwisk oraz nazwisko kierownika drużyny. Opłata od osoby wynosi 7 zł, dla członków PTTK 6 zł. Koszt autokaru - 4 zł od osoby. Opłatę można wpłacać dnia 11 stycznia 2017 r. w Biurze PTTK ul. Kościuszki 7 w godz. 16.00 – 17.30 lub przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub na mecie rajdu. Termin zgłoszeń do dnia 12 stycznia 2017 r., do godziny 10.00. Telefon kontaktowy 694 532 157.
 8. Uprawnienia uczestników - uczestnicy otrzymują:
  • posiłek turystyczny,
  • znaczek rajdowy,
  • punkty do OTP,
  • pieczątkę okolicznościową,
  • prawo do udziału w konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
 9. Meta rajdu będzie zlokalizowana w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie i czynna w godz. 11.00-13.00
 10. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy