XV Rajd Zimowy

sobota, 9.02.2019

Relacja z rajdu

Dnia 9 lutego 2019 r. odbyła się wycieczka do Chełmna. Uczestniczyły w niej 43 osoby, w tym uczniowie SP nr 9 i podopieczni WTZ- ów oraz dorośli członkowie PTTK.

Na parkingu czekali na nas dwaj przewodnicy: Zdzisław Gostomski i Władysław Flieger. Pan Władek wystrojony stosownie do miejsca i okoliczności oprowadził nas po mieście zakochanych, ubarwiając opowiadane wydarzenia różnymi dykteryjkami. Chełmno zyskało to miano za sprawą relikwii Świętego Walentego przechowywanych w kościele farnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP.

Zabytki tego miasta znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego, Szlaku Kopernikowskim, a także w Związku Hanzeatyckim. Zwiedziliśmy zespół klasztorny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, wysłuchaliśmy opowieści o św. Walentym. Podziwialiśmy renesansowy ratusz na przestronnym rynku, mury obronne miasta, Bramę Prochową, Grudziądzką oraz Park Miniatur Zamków Krzyżackich. 

Niektórzy przysiedli na chwilę na ławce zakochanych, ktoś inny szybko z niej uciekł… Czyżby emanowała gorącem, pomimo chłodnego dnia?  

Na koniec posileni pysznym rosołem udaliśmy się ustrojonymi w serduszka ulicami do autokaru. Chełmno już się przygotowuje do obchodów „Walentynek Chełmińskich”. Miło będzie tu wrócić o innej porze roku, aby pospacerować po urokliwym mieście i wypić kawę na rynku.
Serdecznie dziękujemy naszym przewodnikom za sympatyczne towarzystwo i przekazaną wiedzę oraz panu Michałowi za bezpieczną jazdę.

Komandor rajdu

Tekst: Anetka D.
Zdjęcia: Katarzyna D. i Magda Z.

 

Regulamin rajdu

 1. Cele rajdu:
  • zapoznanie uczestników rajdu z historią i walorami krajoznawczo-turystycznymi Chełmna i okolic,
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
  • propagowanie zdrowego stylu życia.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu: Katarzyna Drygała
  Kierownictwo trasy: Krystian Grajczak
  Sekretariat: Ewa Bosacka
 3. Organizator rajdu:
  Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
 4. Trasa autokarowa: Gniezno - Chełmno - Gniezno
  Wyjazd: parking Piotr i Paweł ul. Barciszewskiego godz. 8.00
  Planowany powrót do Gniezna ok. godz. 16.00.
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń, nazwisk uczestników oraz kierownika drużyny. Opłata za rajd wynosi 40,00 zł od osoby. Opłatę można wpłacać dnia 6.02.2019 w Biurze PTTK ul. Kościuszki 7 w godz. 16.00-17.30 lub przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd”. Ilość miejsc ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia i pełna wpłata. Termin zgłoszeń do 6.02.2019 r. do godziny 17.30. Telefon kontaktowy tel. 606 966 112.
 8. Uprawnienia uczestników:
  • znaczek rajdowy
  • opieka przewodnicka podczas zwiedzania Chełmna
  • zwiedzane obiekty: m.in. ratusz, mury obronne – baszta Prochowa i Brama Grudziądzka, kościół farny z relikwiami św. Walentego, zespół klasztorny ss. Miłosierdzia
  • ciepły posiłek (rosół)
  • punkty do OTP
 9. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 62-200 Gniezno, ul. Kościuszki 7 lub biuro@gniezno.pttk.pl
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia XV  Rajdu Zimowego. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją XV Rajdu Zimowego niezbędnych działań przed realizacją turnieju oraz po, w tym:  udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz facebooku Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia turnieju.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania