XVI Rajd Zimowy

sobota, 29.02.2020

Relacja z Rajdu

29 lutego liczna grupa rajdowa odwiedziła Wągrowiec i Tarnowo Pałuckie. Przewodniczka – pani Ania oprowadziła nas po mieście. Zwiedzanie zaczęliśmy od wzgórza porośniętego sosnami, na którym wznosi się osobliwy grobowiec o wysokości 10 metrów w kształcie piramidy. Spoczywa w nim rotmistrz napoleoński – Franciszek Łakiński, zasłużony dla miasta dobroczyńca. Wspierał finansowo szpital i wielu potrzebujących w Wągrowcu. Nieopodal piramidy znajduje się barokowa kolumna, pod którą według opowieści pochowano konia rotmistrza. Podobno do dziś słychać w okolicy jego rżenie.

Następnie udaliśmy się do miejsca skrzyżowania rzeki Wełny z Nielbą. Bywa ono błędnie nazywane bifurkacją, czyli niezwykle rzadkim, naturalnym zjawiskiem w przyrodzie. Skrzyżowanie rzek w Wągrowcu powstało w wyniku prac melioracyjnych przeprowadzonych w 1830, kiedy Nielba obrała sobie za koryto wykopany kanał. Warto jednak zobaczyć to efektowne zjawisko. Spacerkiem nad rzeką doszliśmy do Wspinalni – starej wieży strażackiej a obecnie widokowej, gdzie czekał na nas strażak pasjonat – pan Stefan. Opowiedział o bogatej tradycji straży pożarnej w tym mieście. Podziwialiśmy z góry panoramę Wągrowca, odwiedziliśmy rynek i udaliśmy się do Tarnowa Pałuckiego.

Znajduje się tu drewniany Kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja, według badań jeden z najstarszych w Polsce. Odkryto w nim relikty fundamentów pierwszego kościoła, może kaplicy z połowy XIII wieku. Kościół początkowo był pod patronatem cystersów z Łekna, a później z Wągrowca. Jego całe wnętrze zdobi zespół wspaniałych polichromii o walorach historycznych i artystycznych. W ciekawy i przystępny nawet dla najmłodszych uczestników rajdu sposób, opowiedziała nam o nim pani kustosz Wiesia.

Ostatnim punktem wyjazdu był posiłek w Ośrodku Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Durowo. Czekały tam na nas pieczone na okazałym ruszcie kiełbaski i ciepłe napoje. Zgłodniałe i nieco zmarznięte towarzystwo spałaszowało wszystko z wielkim smakiem.

Znakomitych humorów nie zepsuła nam nawet kolizja drogowa, na którą naraził nasz autokar nieuważny, młody kierowca. Wszyscy zdrowi dotarli do Gniezna.

Słowa podziękowania należą się koleżeństwu z Oddziału PTTK im. Waldemara Balcerowicza w Wągrowcu za wsparcie w organizacji rajdu a w szczególności za przygotowanie posiłku.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za dzień pełen wrażeń mimo zmiennej chłodnej przekropnej pogody.

Do zobaczenia za rok
Komandor

Zdjęcia: Magdalena Z., Elżbieta K., Katarzyna D.
Tekst : Aneta D. i Katarzyna D.

Regulamin Rajdu

 1. Cele rajdu:
  • zapoznanie uczestników rajdu z historią i walorami krajoznawczo-turystycznymi Wągrowca i Tarnowa Pałuckiego oraz okolic,
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
  • propagowanie zdrowego stylu życia.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  • Komandor rajdu: Katarzyna Drygała
  • Kierownictwo trasy: Krystian Grajczak
  • Sekretariat: Ewa Bosacka
 3. Organizator rajdu:
  Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
 4. Trasa autokarowa: Gniezno – Wągrowiec – Tarnowo Pałuckie - Gniezno
  Wyjazd: parking przy ul. Barciszewskiego (dawny sklep Piotr i Paweł) godz. 8.00. Planowany powrót do Gniezna ok. godz. 16.00.
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia należy wysłać pod adres: katadry@wp.pl na kartach zgłoszeń, nazwiska uczestników oraz kierownika drużyny. Opłata za rajd wynosi 25,00 zł od osoby. Opłatę można wpłacać dnia 26.02.2020 w Biurze PTTK ul. Kościuszki 7 w godz. 16.00-18.00 lub przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd”. Ilość miejsc ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia i pełna wpłata. Termin zgłoszeń do 26.02.2020 r. do godziny 18.00. Telefon kontaktowy tel. 606 966 112.
 8. Uprawnienia uczestników:
  • znaczek rajdowy
  • opieka przewodnicka podczas zwiedzania Wągrowca
  • W programie rajdu znajdą się w Wągrowcu: skrzyżowanie rzek Wełny i Nielby, Piramida Łakińskiego, klasztor pocysterski z końca XVIII w., wieża strażacka, a w Tarnowie Pałuckim najstarszy drewniany kościół w Polsce pw. św. Mikołaja
  • ciepły posiłek
  • punkty do OTP
 9. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy

Klauzula informacyjna XVI Rajdu Zimowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 62-200 Gniezno, ul. Kościuszki 7 lub biuro@gniezno.pttk.pl
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia XVI Rajdu Zimowego. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją XVI Rajdu Zimowego niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz facebooku Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia rajdu.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.