XVII Rajd Pieszy „Na Spotkanie Jesieni w Czerniejewie”

sobota, 29.09.2018
 1. Cele rajdu
  • kultywowanie tradycji ludowej,
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
  • ukazanie pięknych walorów Gminy Czerniejewo
  • obcowanie z przyrodą w szacie jesiennej
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  • Komandor rajd: uEdward Polański
  • Z-ca komandora: Tomasz Ryszczuk
  • Sekretariat: Małgorzata Kowalczyk
  • Kierownictwo mety: Magdalena Zbiranek
  • Punkt weryfikacyjny: Tadeusz Gajda
 3. Organizator rajdu:
  • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
  • Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żydowie
  • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie
  • Koło Łowieckie „LEŚNIK” nr.26 Poznań
  • Sołectwa Nidom i Gębarzewo
 4. Trasa rajdowa piesza 29 września 2018
  Start: Dworzec PKP Gniezno
  Pociąg relacji Gniezno – Żydowo godz. 10:10
  ​Żydowo PKP godz. 10:19
  • Trasa piesza:
   Żydowo PKP – Goraniec – Nidom – Kąpiel – Czerniejewo – „Leśniczówka Daniele” (10 km)
   W Czerniejewie przejście Szlakiem Misiów
   Trasa przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
   Kierownictwo trasy: Magdalena Zbiranek, Małgorzata Kowalczyk
  • Trasa rowerowa: 29 września 2018
   Start: Gniezno ul. Pustachowska przy kościele godzina 11:30
   Trasa : Gniezno – Gębarzewo – Kosmowo – Czerniejewo - „Leśniczówka Daniele” - Czerniejewo – Pawłowo – Gniezno (32 km)
   kierownictwo trasy: M. Kubasik, K. Kaźmierski
  • Dopuszcza się przebycie tras dowolnych. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia na rajd telefonicznie na numer 723-375-339, na adres andzwek@o2.pl. Opłata za rajd wynosi 9,00 zł (członkowie PTTK 7,00 zł) od osoby. Opłatę można wnieść na konto bankowe: BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd”
  Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
  ZGŁOSZENIA DO 26 WRZEŚNIA 2018 DO GODZINY 18:30
 8. Uprawnienia uczestników - uczestnicy otrzymują:
  • bilet PKP do m. Żydowo,
  • znaczek rajdowy,
  • posiłek na mecie rajdu,
  • punkty do OTP, KOT,
  • prawo do udziału w konkursie na najpiękniejszy jesienny bukiet z motywem patriotycznym z okazji 100 lecia Niepodległości,
  • uczestnictwo w konkursach sprawnościowych
 9. Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie Leśniczówki Daniele i czynna w godz. 12:00 - 13:30
 10. Autokar powrotny do Gniezna koszt 5 zł odjedzie z Strefy Aktywizacji Gospodarczej w Czerniejewie o godzinie podanej przez organizatorów. Chęć skorzystania z autokaru należy zgłosić podczas zgłaszania się na rajd.
 11. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy