XVII Rajd Powstania Wielkopolskiego

sobota, 18.01.2020

Relacja z Rajdu

Już po raz osiemnasty wędrowaliśmy „Śladami Powstania Wielkopolskiego”. Turystyczny rajd pieszy poświęcony powstańcom organizowany jest corocznie  przez  PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie. W tegorocznym wędrowaniu w 101. rocznicę wybuchu powstania uczestniczyły 63 osoby, w tym dwoje najmłodszych, dzielnych turystów: pięcioletni Piotruś i jego trzyletnia siostra Marta. Piechurzy spotkali się na cmentarzu św. Piotra przy pomniku Powstańców Wielkopolskich i wysłuchali  ciekawej prelekcji o przebiegu  powstania na Ziemi Gnieźnieńskiej. Prelekcję wygłosił historyk i pasjonat tematyki powstańczej kol. Paweł Trygalski. Następnie uczestnicy rajdu  zapalili znicze i wyruszyli w kierunku Zdziechowy, mijając po drodze wieś Obórkę. W Zdziechowie zwiedzono kościół parafialny p.w. NMP Nieustającej Pomocy. Kościół wzniesiono w latach 1937-1939 jako wotum za zwycięstwo w powstaniu wielkopolskim i odzyskanie niepodległości. Cennych informacji na temat świątyni dostarczył przewodnik kol. Krystian Grajczak. Kolejnym ciekawym miejscem na trasie rajdu był odnowiony pomnik powstańczy, przy którym zapalono znicze i wysłuchano ważnych informacji na temat znaczenia „Bitwy pod Zdziechową” dla powodzenia całego Powstania Wielkopolskiego. Prelegent przybliżył słuchaczom postać Wincentego Dondajewskiego, powstańca, który poległ podczas wspomnianej bitwy. Meta rajdu znajdowała się w starym budynku Szkoły Podstawowej , który w przeszłości stanowił własność niemieckiej rodziny Wendorffów. Trasa liczyła 8 km.  Zmęczeni turyści zjedli  pyszną grochówkę, wypili herbatę a chętni uczestnicy wzięli udział w konkursie wiedzy o powstaniu wielkopolskim.  W konkursie zwyciężyli:

 1. Kacper Filipiak – IL.O
 2. Mateusz Jackowiak – S.P nr 9
 3. Tymoteusz Braciszewski – IL.O

Zarówno zwycięzcy jak i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody w postaci plecaków, książek, folderów, kubków i długopisów  ufundowanych przez Urząd Gminy, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie. Słowa podziękowania  składam  Panu Dyrektorowi Szkoły Tomaszowi Kropidłowskiemu za umożliwienie zorganizowania mety, Pani Dyrektor Przedszkola Marioli Marek-Kornet za zorganizowanie posiłku, panu Woźnemu oraz wszystkim  współorganizatorom za pomoc i wsparcie. Serdecznie dziękuję fundatorom nagród.

Do zobaczenia na kolejnym  zimowym rajdzie, który odbędzie się dnia 29 lutego do Wągrowca.

Regulamin Rajdu

 1. Cele rajdu:
  • uczczenie 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • rozbudzanie zainteresowań naszą Małą Ojczyzną.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu: Ewa Bosacka
  Sekretariat: Katarzyna Drygała
  Kierownictwo mety: Jerzy Wojciak
  Punkt weryfikacyjny: Krystian Grajczak
 3. Organizator rajdu: 
  • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
  • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie,
  • Szkoła Podstawowa w Zdziechowie.
 4. Trasa rajdowa:
  1. Gniezno – Obórka – Zdziechowa (zapalenie zniczy przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie i Zdziechowie) 7 km
   Kierownik trasy: Krystian Grajczak, Radosław Matysek, Paweł Trygalski
   Start: cmentarz św. Piotra przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich – godz. 9.00
  2. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę. 
 7. Zgłoszenia należy wysłać na adres: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem nazwisk oraz nazwisko kierownika drużyny. Opłata od osoby wynosi 10 zł. (Członkowie PTTK – 9 zł.) + 6zł transport ze Zdziechowy do Gniezna. Opłatę można wpłacać do dnia 15 stycznia przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub na mecie rajdu. Termin zgłoszeń do dnia 15 stycznia 2020 r. do godziny 12.00. Ilość miejsc ograniczona. Telefon kontaktowy 694 532 157. Pobieramy opłatę za wszystkie zgłoszone osoby!
 8. Uprawnienia uczestników - uczestnicy otrzymują: 
  • posiłek turystyczny, 
  • znaczek rajdowy, 
  • punkty do OTP, 
  • pieczątkę okolicznościową, 
  • prawo do udziału w konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. 
 9. Meta rajdu będzie zlokalizowana w budynku starej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie i czynna w godz. 11.30-13.30
 10. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy
 

Klauzula informacyjna XVIII Rajdu Powstania Wielkopolskiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 62-200 Gniezno, ul. Kościuszki 7 lub biuro@gniezno.pttk.pl
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia XVIII  Rajdu Powstania Wielkopolskiego. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją XVIII Rajdu Powstania Wielkopolskiego niezbędnych działań przed realizacją turnieju oraz po, w tym:  udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz facebooku Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia rajdu.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.