XVIII Rajd Pieszy „Na Spotkanie Jesieni w Czerniejewie”

sobota, 1.10.2022

Relacja z Rajdu

Przy przepięknej jesiennej pogodzie 65 osób wyruszyło wczesnym rankiem na rajd.

Turyści spotkali się w Gębarzewie i spod świetlicy wiejskiej wyruszyli w kierunku Czerniejewa. Trasa wiodła przez malownicze pola i przepiękne widoki polskiej jesiennej wsi. Trasa dostosowana do osób niepełnosprawnych sprawiła, że i takie osoby chętnie wybrały się z nami na wędrówkę. Przystanek zorganizowany w połowie trasy odbył się w sali wiejskiej w Nidomiu, gdzie na uczestników czekała gorąca herbata i przepyszne pączki upieczone przez panią sołtys Dorotę Ryszczuk.

Po przerwie ruszyliśmy do Czerniejewa.

Meta rajdu zlokalizowana była w Restauracji Wielkopolskiej. Każdy z uczestników otrzymał ciepły posiłek w postaci pizzy.

Na mecie gościliśmy dwie panie. Panią Annę Jaworską, kierownika USC w Czerniejewie, która reprezentowała pana burmistrza oraz panią Irenę Kropaczewską, żonę pana Szczepana Kropaczewskiego. Uczestnicy, dzięki Urzędowi Miasta i Gminy Czerniejewo, otrzymali tomy poezji pana Szczepana.

Rozstrzygnięty został również konkurs na najładniejszy parasol jesienny.

* I miejsce Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żydowie

* II miejsce Piotr Szczepański i Marta Szczepańska oraz Ania Tubacka i Jacek Tubacki.

Dziękuję za ufundowanie nagród panu Burmistrzowi Tadeuszowi Szymankowi oraz Edwardowi Polańskiemu, który był kierownikiem mety.

Dziękuję za pracę w sekretariacie oraz w punkcie weryfikacyjnym Katarzynie Tubackiej oraz Magdalenie Zbiranek za prowadzenie trasy.

Do następnego spotkania na szlaku.
Komandor Rajdu Tomasz Ryszczuk

Zaproszenie na Rajd

Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie oraz Czerniejewskie Stowarzyszenie Kulturalne Pokolenia

zapraszają na

XVIII Rajd Pieszy „Na Spotkanie Jesieni w Czerniejewie”, imienia śp. Szczepana Kropaczewskiego

pod patronatem

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo, Tadeusza Szymanka

Regulamin

 1. Cele rajdu:
  • upowszechnienie idei turystyki i krajoznawstwa,
  • umacnianie więzów koleżeńskich między turystami.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  • Komandor rajdu: Tomasz Ryszczuk        
  • Sekretariat: Katarzyna Tubacka, Magdalena Zbiranek
  • Kierownictwo mety: Edward Polański
  • Punkt weryfikacyjny: Tomasz Ryszczuk
 3. Trasa rajdowa:
  1. Gębarzewo – Kosmowo – Nidom – Kąpiel – Czerniejewo 7 km
   Start: Autokar ul. Dworcowa przy sklepie CYFRA+ godz.8.30
   Kierownik trasy:  Magdalena Zbiranek
 4. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 5. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę. 
 6. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: andzwek@o2.pl  na kartach zgłoszeń z podaniem numeru trasy oraz numer telefonu kierownika drużyny.
  Opłata od osoby wynosi 16,00 zł, członkowie PTTK 12,00 zł, w tym przejazd autobusem.  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!
  Opłatę można wpłacać przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub na mecie rajdu. 
  Opłata będzie pobierana za wszystkich zgłoszonych uczestników rajdu. 
  Termin zgłoszeń do dnia 29 września 2022 r. Kontakt: tel.  723375339.
 7. Uprawnienia uczestników: posiłek PIZZA, znaczek rajdowy, punkty do OTP, udział w konkursie „JESIENNY PARASOL” – wykonanie jesiennego parasola.
 8. Meta rajdu będzie zlokalizowana w Restauracji WIELKOPOLSKA w Czerniejewie od godz. 11:00 do 13:00
  Odjazd autobusu do Gniezna ok. godz. 13:00
 9. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujący na dzień odbywającego się rajdu.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:, adres 
e-mail: biuro@gniezno.pttk.pl
2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia XVIII  RAJD PIESZY „NA SPOTKANIE JESIENI  W CZERNIEJEWIE”
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją XVIII  RAJD PIESZY „NA SPOTKANIE JESIENI  W CZERNIEJEWIE”
oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym:  udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz fanpage Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe. 
5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych. 
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.