XX Rajd Niepodległości

czwartek, 11.11.2021

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.
Józef Piłsudski

Regulamin Rajdu

 1. Cele rajdu:
  • uczczenie 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,
  • uczczenie miejsc Pamięci Narodowej znajdujących się w Gnieźnie, 
  • poznanie uroków i piękna naszej „Małej Ojczyzny’’ – Gniezna, 
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, 
  • umocnienie więzów koleżeńskich między turystami.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu Paweł Trygalski
  Z-ca komandora Krystian Grajczak
  Sekretariat rajdu Ewa Bosacka
 3. Organizatorzy rajdu: 
  Oddział PTTK Gniezno, 
  Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta, 
  Moto Bar Gniezno, Jelonek 
  Agencja Turystyczna „Edwardo”
 4. Termin rajdu: 11 listopada 2021 r.
 5. Trasa rajdowa:
  Cmentarz św. Wawrzyńca ul. Witkowska - ul. Armii Krajowej -  ul. 28 grudnia - ul. Mariana Wachtla – ul. Wolności – ul. Witkowska - Moto Bar – ok.5 km
  Start: Cmentarz św. Wawrzyńca ul. Witkowska (przy kwaterze poległych polskich żołnierzy w wojnie polsko - bolszewickiej) – godz. 9.30
  Kierownik trasy: Paweł Trygalski
 6. Warunki uczestnictwa
  • W Rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni.
  • Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem - osobą dorosłą.
  • Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach, za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcievrajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponosząvuczestnicy i instytucje zgłaszające.
 7. Wyposażenie - uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę .
 8. Konkurs – na mecie rajdu odbędzie się konkurs na najciekawszy strój patriotyczny (flagi, czapki, chorągiewki, rozety itp.)
 9. Zgłoszenia należy wysyłać na adres biuro@gniezno.pttk.pl z podaniem nazwisk uczestników oraz nazwiska kierownika drużyny. Opłatę za rajd w wysokości 12 zł od osoby można wpłacać na mecie rajdu. Kontakt tel.: 694 532 157.
  Termin zgłoszeń do dnia 9 listopada 2021roku do godz. 10.00
 10. Uprawnienia uczestników – uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, posiłek turystyczny na mecie oraz punkty do OTP.
 11. Meta Rajdu - będzie zlokalizowana w Moto Barze Jelonek i będzie czynna  w godz. 12.00 - 13.00
 12. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

Klauzula informacyjna XX Rajdu Niepodległości

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 62-200 Gniezno, ul. Kościuszki 7 lub biuro@gniezno.pttk.pl
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia XX Rajdu Niepodległości. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją XX Rajdu Niepodległości niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz facebooku Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe. 
 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia rajdu.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych. 
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

„Nie jesteśmy narodem tylko na dziś, jesteśmy narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość moce nagromadzone przez całe Tysiąclecie".
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko

Miejsca Pamięci Narodowej (wybrane)

 1. Tablica poświęcona uczestnikom Insurekcji Kościuszkowskiej z 1794 roku (ul. Żwirki i Wigury).
 2. Pomnik ku czci harcerzy pomordowanych i poległych podczas II wojny światowej (Skwer Orląt Lwowskich).
 3. Tablica poświęcona Polakom zamęczonym przez gestapo (ul. Sobieskiego).
 4. Pomnik pomordowanych i zamęczonych Polaków przez okupanta w czasie II wojny światowej (Park Kościuszki).
 5. Mogiły Halerczyków i żołnierzy z wojny polsko - bolszewickiej z 1920 r. (cmentarz, ul. Witkowska).
 6. Tablica poświęcona poległym żołnierzom w wojnie polsko -bolszewickiej.
 7. Pomnik pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939 - 1945 (Las Miejski).
 8. Pomnik i mogiły Powstańców Wielkopolskich (cmentarz św. Piotra).
 9. Tablica poświęcona Bohaterskim Gnieźnianom uczestnikom Powstania Wielkopolskiego (Stary Ratusz).
 10. Tablica poświęcona rodzicom Dzieci Wrzesińskich (ul. Franciszkańska).
 11. Tablica poświęcona Powstańcom Wielkopolskim (ul. Pocztowa).
 12. Tablica poświęcona Inwalidom Wojennym (kościół o.o. Franciszkanów).
 13. Tablica ku czci ks. Ludwiczaka (ul. ks. Ludwiczaka).
 14. Pomnik ku czci 27 zakładników polskich rozstrzelanych w 1939 roku (ul. ks. Ludwiczaka).
 15. Tablica ku czci pacjentów szpitala dziekanka pomordowanych przez okupanta w czasie II wojny światowej (ul. Poznańska).
 16. Tablice upamiętniające ks. mjr Mateusza Zabłockiego (ul. Farna, kościół św. Trójcy, budynek plebani farnej), SP nr 2.
 17. Tablica upamiętniająca męczeństwo kapłanów w II wojnie światowej (Katedra).
 18. Tablica upamiętniająca uczniów Liceum Bolesława Chrobrego poległych w obronie Ojczyzny (ul. Mieszka I).
 19. Tablice upamiętniające zdobycie koszar przez Powstańców Wielkopolskich w grudniu 1918 roku (ul. Sobieskiego, ul. Wrzesińska).
 20. Tablica upamiętniająca udział dzieci w strajku szkolnym w latach 1906-1907 (ul. św. Jana)
 21. Pomnik ku czci 105 ofiar terroru hitlerowskiego w latach 1939 – 1945 (cmentarz przy ul. Witkowskiej).
 22. Tablica poświęcona pamięci Józefa Hallera twórcy i dowódcy „Błękitnej Armii”
 23. Tablica poświęcona pamięci pomordowanych w Katyniu (kościół św. Trójcy)
 24. Tablica w I LO – poświęcona poległym i zamordowanym harcerzom ul. Kostrzewskiego).