XX Rajd „Śladami Starej Baśni”

sobota, 18.05.2013

Rajd już się odbył. Zapraszamy do przeczytania relacji z Rajdu Starej Baśni!

Tegoroczny Rajd "Śladami Starej Baśni" odbędzie się w okolicach Jankowa Dolnego.

Regulamin Rajdu

 1. Cele rajdu:
  • poznawanie piękna przyrody w rejonie Jankowa Dolnego,
  • wędrówka i zabawa na świeżym powietrzu,
  • upowszechnianie idei turystyki i krajoznawstwa.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu: Tadeusz Gajda
  Sekretariat: Elżbieta Ewiak, Katarzyna Grzesiak
  Kierownictwo mety: Maria Gajda, Maria Wilkosz
  Punkt weryfikacyjny: Krystian Grajczak
 3. Organizatorami rajdu są: Oddział PTTK Gniezno i Ośrodek Wypoczynkowy Ireny Rączkowiak w Jankowie Dolnym.
 4. Trasy rajdowe:
  1. Gniezno PKP - ul. Pocztowa - ul. Wierzbiczany - Ośrodek Wypoczynkowy nad Jeziorem Jankowskim (plaża) - 11 km
   Start: Gniezno PKP - godz. 8.15
   Kierownik trasy: Tomasz Wilkosz, Marek Wojciechowski.
  2. Gniezno SP nr 6 - ul. Łazienki (szlak niebieski) - os. Róża - Wełnica - dojście do szlaku zielonego i nim doliną Wełny - Jankowo Dolne - Ośrodek Wypoczynkowy nad Jeziorem Jankowskim - 12 km.
   Start: Gniezno - SP nr 6 - godz. 8.15
   Kierownik trasy: Jerzy Wojciak.
  3. Trasa rowerowa
   Gniezno - Pytlewo - L. Sarnówko - Jastrzębowo - Jankowo Dolne - Ośrodek Wypoczynkowy nad Jeziorem Jankowskim - Wierzbiczany - Gniezno - 42 km
   Start: Gniezno - os. Jagiellońskie, plac między Pocztą Polską a sklepem VIKI - godz. 8.30.
   Kierownik trasy: Katarzyna Drygała, Krzysztof Kaźmierski.
  4. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych pod warunkiem: zgłoszenia drużyny z opiekunem pełnoletnim. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem numeru trasy i nazwisk oraz nazwisko kierownika drużyny. Opłata od osoby wynosi 7,50 zł. Opłatę można wpłacać na mecie lub na konto Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gniezno 02-1090-1375-0000-0000-3700-4646 „opłata za rajd”. Termin zgłoszeń do dnia 16 maja 2013 r. do godziny 20.00. Kontakt tel. 669 606 754 lub 662 501 060.
 8. Uprawnienia uczestników: uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, posiłek (zupa pomidorowa), punkty do OTP i KOT, pieczątkę okolicznościową, prawo do udziału w konkursach: sprawnościowych i wiedzy o Jankowie Dolnym.
 9. Meta rajdu - teren Ośrodka Wypoczynkowego p. Ireny Rączkowiak nad Jeziorem Jankowskim i czynna w godz. 11.00 - 14.00. Będzie możliwość skorzystania z bufetu.
  - odjazd pociągiem do Gniezna z Jankowa Dolnego PKP o godzinie 12.24 lub 14.30. (opłacają uczestnicy rajdu).
 10. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 11. Serdecznie zapraszamy!
  Do zobaczenia na mecie!
  Organizatorzy