XXIII Rajd „Śladami Starej Baśni”

sobota, 4.06.2016

Sprawozdanie

Rajd przebiegł zgodnie z Regulaminem. Na trasie liczącej 7 km z PKP Gniezno wzięło udział 36 osób (z opiekunami włącznie). Dodatkowo wzięło udział na trasie rowerowej 8 osób – sympatyków naszych imprez. Na mecie Rajdu w siedzibie Rady Os. Róża przy ul. Zamiejskiej 7, uczestnicy otrzymali świadczenia i posiłek wg. Regulaminu. Rozegrano nw. konkursy: 
 1. na strój nawiązujący do realiów w czasach „Starej Baśni”: jedynie Gabrysia Kierzkowska z SP „Prymus” z Gniezna przygotowała ozdobę głowy z wianków i wstążek. Ona też została nagrodzona.
 2. wiedzy o J. I. Kraszewskim i „Starej Baśni”: startowały trzy osoby i tak:
  1. miejsce: - zajęła Kasia Lemiesz z WTZ Gniezno,
  2. miejsce: – zajął Paweł Trygalski z Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie,
  3. miejsce: -  Robert Siwa z WTZ w Gnieźnie.
 3. czytanie fragmentów powieści „Stara Baśń”: był to trudny sprawdzian, ponieważ czytanie tekstów pisanych starą polszczyzną trochę zaskoczyło dzieci i tak:
  1. miejsce:  – Mateusz Szarłowski z SP Modliszewko,
  2. miejsce: - wspólnie Gabrysia Rachela (SP Modliszewko) i Gabrysia Kierzkowska z SP „Prymus” z Gniezna,
  3. miejsce: wspólnie Ania Siudmiak i Maja Szarłowska (obydwie z SP Modliszewko).

Pogoda nam dopisała, podobnie jak i gościnność Rady Osiedla Róża. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w Rajdzie i zapraszamy na następny już po wakacjach.

Organizatorzy: O/PTTK Gniezno

Regulamin

 1. Cele rajdu

  • wędrówka i zabawa na świeżym powietrzu,
  • upowszechnianie idei turystyki i krajoznawstwa.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu

  • Komandor rajdu: Tadeusz Gajda
  • Sekretariat:  Maria Gajda, Maria Wilkosz
  • Kierownictwo mety: Czesław Wilkosz
  • Punkt weryfikacyjny: Krystyna Sarnowska
 3. Organizatorzy

  • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej
  • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie.
 4. Trasy rajdowe

  1. Trasa piesza

   • Dworzec PKP Gniezno - ul. Pocztowa - Park Miejski - Park Trzech Kultur - ul. Paczkowskiego - ul. Chudoby - ul. Kwiatowa - Łazienki - jez. Winiary - ul. Zamiejska - Siedziba Rady Osiedla Róża - (7 km)
   • Start: Dworzec PKP - godz. 9.00.
   • Kierownik trasy: Tadeusz Gajda, Krystyna Sarnowska.
  2. Trasa rowerowa

   • Dworzec PKP Gniezno - ul. Wierzbiczańska - Wierzbiczany - Jankowo Dolne PKP - Strzyżewo Kościelne - Ganina - Debówiec - Gniezno - Róża ul. Zamiejska 7 - (27 km)
   • Start: Gniezno – /Park im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego/ - godz. 9.00
   • Kierownik trasy: Paweł Kubasik,
  3. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych pod warunkiem: zgłoszenia drużyny z opiekunem pełnoletnim. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 5. Warunki uczestnictwa

  • w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie

  • uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia

  • Zgłoszenia na rajd wyłącznie telefonicznie na numer 601 252 913.
  • Opłata za rajd wynosi 7,00 zł (członkowie PTTK 6,00 zł) od osoby i będzie pobierana dnia 1 czerwca 2016 r. w Biurze PTTK ul. Kościuszki 7 w godz. 16.00–17.30.
   Opłatę można wnieść na konto bankowe: BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub wpłacić na mecie rajdu.
   Termin zgłoszeń upływa dnia 1 czerwca 2016 r. do godz. 20.00.
  • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 8. Uprawnienia uczestników

  • uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, posiłek, punkty do OTP i KOT, pieczątkę okolicznościową, prawo do udziału w konkursach: wiedzy o „Starej Baśni” i jej autorze Józefie Ignacym Kraszewskim; na strój lub rekwizyt nawiązujący do „Starej Baśni”, dla odważnych - czytanie „Starej Baśni”.
 9. Meta rajdu

  • Teren Siedziby Rady Osiedla Róża - ul. Zamiejska 7
  • czynna w godz. 10.00 - 13.00.
 10. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Serdecznie zapraszamy!
Do zobaczenia na mecie!
Organizatorzy