XXIV Rajd „Śladami Starej Baśni”

sobota, 10.06.2017

Relacja z Rajdu

XXIV Rajd Turystyczny „Śladami Starej Baśni” z dnia 10.06.2017 roku zorganizowano na trasie pieszej (7 km) i rowerowej Gniezno – Gniezno (23 km). Obecny był kol. Aleksander z Pobiedzisk (trasa rowerowa).

Mimo niezbyt sprzyjającej pogody (drobne opady), udział wzięło 65 osób. Była to głównie młodzież szkolna z Gniezna, a na rowerowej dorośli. Na mecie zlokalizowanej w świetlicy Os. Róża uczestnicy mogli odpocząć. Otrzymali posiłek rajdowy w postaci drożdżówki z soczkiem i znaczek rajdowy.

Przeprowadzono też trzy konkursy rajdowe. W pierwszym z wiedzy o Starej Baśni i jej autorze Zwyciężyła kol. Anna Góralczyk przed Janem Leśnym z SP 8 z Gniezna i kol. Pawłem Kubasikiem. W drugim konkursie polegającym na zaprezentowaniu stroju lub innego nawiązania do czasów słowiańskich, trzy dziewczynki otrzymały nagrody równorzędne (n zdj.). Czytanie fragmentów powieści Stara Baśń przeprowadzono w kategorii dorośli i dzieci. W pierwszej wyróżniono kol. Krystynę Budzyńską i kol. Bożenę Nowak. W drugiej kategorii wyróżniono  Jana Leśnego i Oliwię Koło-dziej. Obydwoje z SP 8 z Gniezna.

PTTK o/Gniezno dziękuje wszystkim uczestnikom za udział i zaprasza na następne swoje rajdy. Do zobaczenia na trasach.

 

1. Cele rajdu: 
- wędrówka i zabawa na świeżym powietrzu,
- upowszechnianie idei turystyki i krajoznawstwa.

2. Komitet Organizacyjny Rajdu:

Komandor rajdu Maria Gajda 
Sekretariat Maria Wilkosz
Kierownictwo mety Czesław Wilkosz
Punkt weryfikacyjny Krystyna Sarnowska 
3. Organizatorami rajdu są: PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej, Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta i Klub Turystyki Rowerowej PTTK „Genesis” w Gnieźnie.

4. Trasy rajdowe:

I. Trasa piesza
Dworzec PKP Gniezno - ul. Pocztowa - Park Miejski - Park Trzech Kultur - ul. Paczkowskiego - ul. Chudoby - ul. Kwiatowa - Łazienki - jez. Winiary - ul. Zamiejska - Siedziba Rady Osiedla Róża - 7 km. 
Start: Dworzec PKP - godz. 9.15 
Kierownik trasy: Tadeusz Gajda, Krystyna Sarnowska. 

II. Trasa rowerowa 
Gniezno - ul. Wierzbiczańska - Wierzbiczany - Jankowo Dolne PKP - Strzyżewo Kościelne - Ganina - Dębówiec - Gniezno - Róża ul. Zamiejska 7 - 23 km
Start: Gniezno – (Plac przy kościele pw. Bł. Jolenty – ul. Wierzbiczańska) - godz. 8.45
Kierownik trasy: Ewa Bosacka, Katarzyna Drygała i Małgorzata Kubiś-Drewek.

IV. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych pod warunkiem: zgłoszenia drużyny z opiekunem pełnoletnim. Organizatorzy nie obsługują tych tras. 

5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.

6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę. 

7. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem nazwisk uczestników oraz nazwisko kierownika drużyny. Opłata za rajd wynosi 8,00 zł od osoby, członkowie PTTK 7,00 zł i będzie pobierana dnia 7 czerwca 2017 r. 
w Biurze PTTK ul. Kościuszki 7 w godz. 16.00–17.30. Opłatę można wnieść na konto bankowe: BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub wpłacić na mecie rajdu. Termin zgłoszeń upływa dnia 8 czerwca 2017 r. do godz. 9.00. 
Kontakt: 601 252 913. 

8. Uprawnienia uczestników: uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, posiłek, punkty do OTP i KOT, pieczątkę okolicznościową, prawo do udziału w konkursach: wiedzy o „Starej Baśni” i jej autorze Józefie Ignacym Kraszewskim; na strój lub rekwizyt nawiązujący do „Starej Baśni”, dla odważnych - czytanie „Starej Baśni”. 

9. Meta rajdu - teren Siedziby Rady Osiedla Róża - ul. Zamiejska 7 i czynna w godz. 10.30 - 13.00. 

10. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Serdecznie zapraszamy!
Do zobaczenia na mecie!
Organizatorzy