Krystyna Sarnowska

IX Rajd „Na rozpoczęcie sezonu rowerowego”

Cele Rajdu

  • zapoznanie uczestników rajdu z walorami krajoznawczo-turystycznymi
  • Ziemi Gnieźnieńskiej i gminy Mieleszyn,
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, propagowanie zdrowego aktywnego stylu życia.

Organizatorzy

  • PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie 
  • Klub Turystyki Rowerowej PTTK GENESIS
  • Oddziałowa Komisja Turystyki Rowerowej

Komitet organizacyjny

  • Komandor rajdu: Krystyna Sarnowska 
  • Z-ca komandora: Paweł Kubasik
  • Sekretariat:Magdalena Kubasik