57. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK

środa, 10.09.2014 do niedziela, 14.09.2014

Sprawozdanie

Organizatorem Zlotu na zlecenie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie był Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej i Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta w Gnieźnie.

Patronat nad Zlotem sprawowali: Poseł na Sejm RP - Tadeusz Tomaszewski, Prezydent Miasta Gniezna - Jacek Kowalski, Starosta Gnieźnieński - Dariusz Pilak, Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno - Krzysztof Dereziński, Wójt Gminy Gniezno - Włodzimierz Leman i Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Janusz Łakomiec.

Partnerami Zlotu, którzy udzielili życzliwej pomocy i wsparcia organizatorom Zlotu byli:

 • Urząd Marszałkowski w Poznaniu,

 • Urząd Marszałkowski w Toruniu,

 • Urząd Miejski w Gnieźnie,

 • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,

 • Miasto i Gmina Trzemeszno,

 • Gmina Gniezno,

 • Sołectwo Gębarzewo,

 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,

 • Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie,

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,

 • Zarząd Główny PTTK w Warszawie,

 • Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK w Poznaniu,

 • Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej PTTK,

 • Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie,

 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

 • Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu,

 • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie,

 • Firma COPYPOINT w Gnieźnie,

 • Sklep i Hurtownia Artykułów Papierniczych, Szkolnych i Biurowych A. Augustynowicz
  & Z. Zgorzelski „OFICYNA” s.c. w Gnieźnie,

 • Ośrodek Wypoczynkowy - Jankowo Dolne - Irena Rączkowiak,

 • Gościniec w Dolinie - Jankowo Dolne - Beata Lewandowska,

 • Restauracja „Za Drzwiami” w Gnieźnie,

 • Karczma Lubczynek - Karolina Tomaszewska WPE Dziekanowice.

Celem Zlotu była: promocja turystyczno-krajoznawczych walorów Wielkopolski, Ziemi Gnieźnieńskiej, Szlaku Piastowskiego, Kujaw oraz Pałuk; propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy czynnego wypoczynku; zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych, w tym odznak regionalnych: (Krajoznawcza Odznaka PTTK ,,Poznaj Szlak Piastowski”, Krajoznawcza Odznaka PTTK „Śladami Świętego Wojciecha”); zdobywanie lub rozszerzenie uprawnień Przodowników Turystyki Pieszej PTTK; wymiana doświadczeń i integracja środowiska turystów pieszych i upowszechnianie turystyki pieszej i krajoznawstwa.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili:

 • Komandor Zlotu: Krystian Grajczak

 • Z-ca Komandora ds. organizacyjnych: Paweł Paluszkiewicz

 • Z-ca Komandora ds. programowych: Tadeusz Gajda

 • Sekretariat: Katarzyna Drygała, Katarzyna Grzesiak, Marek Wojciechowski, Edward Polański

 • Skarbnik: Ewa Bosacka

 • Kwatermistrz: Tomasz Ryszczuk

 • Administrator strony www: Bartłomiej Swojak

W Zlocie uczestniczyły 142 osoby z 68 Oddziałów PTTK w tym 103 Przodowników TP PTTK /Honorowych - 42 osoby; I stopnia - 7 osób; II stopnia - 40 osób i III stopnia - 14 osób/.

Najstarszymi uczestnikami byli: Jadwiga Garapich - O/Stołeczny Warszawa i Janusz Zaremba - O/Kwidzyn, najmłodszą uczestniczką była Aleksandra Wnęk - O/Rzeszów. Najliczniej reprezentowany był Oddział PTTK w Żarnowie - 11 osób.

 

Przebieg Zlotu.

10.09 środa

Przyjmowanie uczestników Zlotu /rejestracja i wydawanie świadczeń/ odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym - Jankowo Dolne nad Jeziorem Jankowskim. W godzinach popołudniowych kol. Tadeusz Gajda dla chętnych zorganizował wycieczkę pieszą dookoła Jeziora Jankowskiego.

 

11.09 czwartek

O godz. 8.30 rozpoczęła się wycieczka przedzlotowa, w której uczestniczyło 56 osób. Trasa wycieczki przebiegała przez: Gniezno /Muzeum Początków Państwa Polskiego/ - Pawłowo /drewniany kościół pw. św. Marcina/ - Czerniejewo /zespół pałacowy Skórzewskich - zewnątrz/ - Giecz /romański kościół pw. NMP, Muzeum, Gród „Grodziszczko” z ruinami palatium/ - Kórnik /zamek Działyńskich/ - Pobiedziska - Dziekanowice - Pola Lednickie /Brama III Tysiąclecia/ - Gniezno - Jankowo Dolne. Wycieczkę prowadzili przewodnicy: Krystian Grajczak i Marek Wojciechowski.

Wieczorem odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, które prowadził przewodniczący Komisji Stanisław Łuć.

 

12.09 piątek

Po śniadaniu uczestnicy Zlotu zwiedzili Gniezno (Katedra Gnieźnieńska, Drzwi Gnieźnieńskie, Muzeum Archidiecezjalne, Dolina Pojednania, Rynek). Po zwiedzaniu i obiedzie uczestnicy Zlotu udali się na otwarcie Zlotu. Uroczyste otwarcie Zlotu odbyło się w Królewskiej Auli Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie w którym uczestniczyło 158 osób.

Po wprowadzeniu sztandaru Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie /chorąży – Tomasz Ryszczuk, asysta: Ewa Bosacka i Katarzyna Drygała/, otwarcia dokonał prezes PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie - Krystian Grajczak i przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG
w Warszawie Stanisław Łuć.

Na początku uczczono zmarłych Przodowników PT. Zmarli Przodownicy TP w okresie 2012-2014: Janusz Andrusikiewicz z Krakowa, Tadeusz Blejarski z Warszawy, Mieczysław Bożym z Warszawy, Józef Braun z Piotrkowa, Tadeusz Buczkowski z Bydgoszczy, Grażyna Fiut z Lublina, Edward Grata z Rzeszowa, Alfred Gruszka z Bydgoszczy, Tadeusz Haupa z Legnicy, Jacek Kaszewski z Włocławka, Piotr Mroziński z Grudziądza, Waldemar Pol z Kalisza, Jerzy Roman z Bydgoszczy, Eugeniusz Rosenthal z Bydgoszczy, Antonina Sobierajska z Jeleniej Góry i Zdzisław Uczkiewicz z Kalisza.

Wśród zaproszonych gości byli Honorowi Członkowie PTTK: Konrad Bielecki, Andrzej Gordon, Kazimiera Helmin, Roman Kowalski, Włodzimierz Majdewicz - jednocześnie Honorowy Przewodniczący KTP ZG PTTK w Warszawie, Danuta Paderewska i Józef Piotrowicz.

Zarząd Główny PTTK w Warszawie reprezentowali: wiceprezes Andrzej Gordon i Aleksandra Staszak.

Główną Komisję Rewizyjną PTTK w Warszawie reprezentowali: Andrzej Kudlaszyk – jednocześnie Prezes Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu; Krystian Grajczak i Jarosław Kaczmarczyk. Biuro ZG PTTK w Warszawie reprezentowała Karolina Rukat.

Wśród zaproszonych gości był Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego - Robert Andrzejewski, który wręczył Medale 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego. Wyróżnieni zostali: Marcin Czerwiński - O/Pleszew, Elżbieta Nowak - O/Warmińsko-Mazurski Olsztyn, Tomasz Ryszczuk - O/Gniezno, Jan Sikorski - O/Buk i Marek Wojciechowski - O/Gniezno.

Tytułem Honorowego Przodownika TP zostali wyróżnieni: Jerzy Antepowicz z Warszawy, Andrzej Berczyński z Kłodzka, Henryk Berczyński z Kłodzka, Danuta Borkowska ze Szczecina, Sławomir Flis z Gdańska, Anna Gawrońska z Olsztyna, Henryk Gęsior z Jawora, Krystian Grajczak
z Gniezna, Andrzej Guska z Kielc, Zbigniew Jurek z Warszawy, Ryszard Kopański z Torunia, Monika Kowalska ze Skarżyska-Kam., Henryk Kozak z Radomia, Andrzej Kudlaszyk z Poznania, Alicja Opalińska z Olsztyna, Feliks Paraszkiewicz z Torunia, Gracjan Posadzki z Sopotu, Olgierd Promiński z Poznania i Jerzy Pruski z Warszawy.

Dyplomem „Zasłużony dla Turystyki Pieszej” zostali wyróżnieni: Wojciech Atczuk z Gdańska, Ryszard Betcher z Gdańska, Ewa Brosz z Opola, Tomasz Dunkelmann z Gdańska, Tadeusz Gruszczyński z Gdańska, Waldemar Jankowski z Gdyni, Leonard Jarzęcki z Gdańska, Sławomir Hanc z Bytomia, Stefan Hanula z Bytomia, Jan Holeksa z Gdańska, Tadeusz Krawczyk ze Słupska, Jan Lewicki z Gdańska, Edwin Nawrocki z Wejherowa, Grzegorz Oskarbski z Gdańska, Józef Piotrowicz z Gdańska, Jan Piotrowski z Warszawy, Elżbieta Rabenda z Gdańska, Stanisław Strojny z Gdańska, Andrzej Szmit z Gdańska, Elżbieta Świerk z Gdańska, Roman Urbaniak ze Szczecina, Dariusz Wenta z Gdańska, Piotr Żywicki z Gdańska.

Następnie prelekcje wygłosili: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w pamięci regionu - Paweł Anders i Przepisy prawne i bezpieczeństwo w turystyce pieszej - Andrzej Gordon.

Po krótkiej przerwie odbyły się obrady w czterech zespołach tematycznych:

Nr 1 Tematyka historyczna w turystyce pieszej - prowadzący Włodzimierz Majdewicz /32 osoby/

Nr 2 Zespół ds. szlaków i znakarzy – prowadzący Daniel Nazaruk /25 osób/

Nr 3 Zespół ds. szkoleń i przodowników TP – prowadzący Marcin Czerwiński /31 osób/

Nr 4 Zespół ds. imprez centralnych – prowadzący Zdzisław Gostomski /14 osób/

Wieczorem odbył się egzamin przodownicki.

 

13.09 sobota

Odbyły się trzy wycieczki Zlotowe. W wycieczce nr 1 uczestniczyło 38 osób. Trasa wycieczki przebiegała przez: Jankowo Dolne - Trzemeszno - Wydartowo /przejście piesze na trasie: Wydartowo - Duszno - Wał Wydartowski (wieża widokowa) - Izdby - 5 km/ - Strzelno - Biskupin - Wenecja - Gąsawa - Gościeszyn - Jankowo Dolne. Prowadzący: Tadeusz Gajda.

W wycieczce nr 2 uczestniczyło 48 osób. Trasa wycieczki przebiegała przez: Jankowo Dolne - Trzemeszno - Strzelno - Mogilno - Biskupin - Marcinkowo Górne - Gościeszyn - Jankowo Dolne. Prowadzący: Krystian Grajczak i Paweł Paluszkiewicz.

W wycieczce nr 3 uczestniczyło 48 osób. Trasa wycieczki przebiegała przez: Jankowo Dolne - Trzemeszno - Strzelno - Markowice - Mogilno - Biskupin - Wenecja - Gąsawa - Gościeszyn - Jankowo Dolne. Prowadzący: Marek Wojciechowski.

W godzinach wieczornych odbyła się biesiada turystyczna przy ognisku.

14.09 niedziela

W godzinach rannych ks. Krzysztof Woźniak (proboszcz parafii w Jankowie Dolnym) odprawił mszę św. Polową. Po śniadaniu odbyło się podsumowanie i zakończenie Zlotu. „Laska Zlotowa” została przekazana kolejnym organizatorom Zlotu – Aleksandrze Wnęk i Andrzejowi Wesół z Oddziału PTTK w Rzeszowie.

 

Program

środa, 10.09

16.00-22.00 przyjmowanie uczestników Zlotu (rejestracja i wydawanie świadczeń) w Ośrodku Wypoczynkowym - Jankowo Dolne nad Jeziorem Jankowskim - 10 min. od stacji PKP Jankowo Dolne
19.00 kolacja (wg zamówień)
  nocleg (wg zamówień)

czwartek, 11.09

7.00-22.00 przyjmowanie uczestników Zlotu (rejestracja i wydawanie świadczeń) w Ośrodku Wypoczynkowym - Jankowo Dolne nad Jeziorem Jankowskim - 10 min. od stacji PKP Jankowo Dolne

Wycieczka przedzlotowa nr 1 (wg zamówień)

7.15 – 7.50 śniadanie (wg zamówień):
8.00 Wyjazd: Jankowo Dolne - Pawłowo (drewniany kościół pw. św. Marcina) - Czerniejewo (zespół pałacowy Skórzewskich - zewnątrz) - Giecz (romański kościół pw. NMP, Muzeum, Gród „Grodziszczko” z ruinami palatium) - Kórnik (zamek Działyńskich) - Pobiedziska - Dziekanowice (Wielkopolski Park Etnograficzny - obiad Karczma „Lubczynek”) - Pola Lednickie (Brama III Tysiąclecia) - Waliszewo (Czerwona Oberża) - Gniezno - Jankowo Dolne. Prowadzący: Krystian Grajczak

Wycieczka przedzlotowa nr 2 (wg zamówień):

7.45 – 8.20 śniadanie (wg zamówień)
8.30 Wyjazd: Jankowo Dolne - Gniezno (Muzeum Początków Państwa Polskiego) - Łubowo (drewniany kościół pw. św. Mikołaja) - Dziekanowice (Mały Skansen, wyspa Ostrów Lednicki, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wielkopolski Park Etnograficzny - obiad Karczma „Lubczynek”) - Pola Lednickie (Brama III Tysiąclecia, Muzeum Świętego Jana Pawła II) - Waliszewo (Czerwona Oberża) - Gniezno - Jankowo Dolne. Prowadzący: Marek Wojciechowski
19.00 kolacja (wg zamówień)
  posiedzenie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK
  nocleg (wg zamówień)

piątek, 12.09

6.30 - 8.00 przyjmowanie uczestników Zlotu (rejestracja i wydawanie świadczeń) w Ośrodku Wypoczynkowym - Jankowo Dolne nad Jeziorem Jankowskim - 10 min. od stacji PKP Jankowo Dolne
7.00 – 8.20 śniadanie (wg zamówień)
8.30 Wyjazd do Gniezna
9.00 zwiedzanie Gniezna (Katedra Gnieźnieńska, Drzwi Gnieźnieńskie, Muzeum Archidiecezjalne, Dolina Pojednania, Rynek)
  obiad
13.30 uroczyste otwarcie Zlotu (Aula Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - ul. Mieszka I 27) Uwaga! Dla uczestników przyjeżdżających bezpośrednio do Gniezna będzie możliwość pozostawienia bagażu w WSCKZiU w Gnieźnie - ul. Mieszka I 27; rejestracja i wydawanie świadczeń po przyjeździe do Ośrodka Wypoczynkowego w Jankowie Dolnym Prelekcje:
 • Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w pamięci regionu - Paweł Anders
 • Przepisy prawne i bezpieczeństwo w turystyce pieszej - Andrzej Gordon
16.00 obrady w czterech zespołach tematycznych
18.30 kolacja
19.00 egzamin przodownicki
  nocleg

sobota, 13.09

7.00 - 8.20 śniadanie

Wycieczka Zlotowa nr 1:

8.30 Jankowo Dolne - Trzemeszno - Wydartowo (przejście piesze na trasie: Wydartowo - Duszno - Wał Wydartowski (wieża widokowa) - Izdby - 5 km) - Strzelno - Biskupin - Wenecja - Gąsawa - Gościeszyn - Jankowo Dolne. Prowadzący: Tadeusz Gajda.

Wycieczka Zlotowa nr 2:

8.30 Jankowo Dolne - Trzemeszno - Strzelno - Mogilno - Biskupin (przejście piesze na trasie: Biskupin Wykopaliska - Biskupin - Jez. Biskupińskie - Jez. Weneckie - Wenecja - 4 km) - Gościeszyn - Jankowo Dolne. Prowadzący: Krystian Grajczak.

Wycieczka Zlotowa nr 3:

8.30 Jankowo Dolne - Trzemeszno - Strzelno - Markowice - Mogilno - Biskupin - Wenecja - Gąsawa - Gościeszyn - Jankowo Dolne. Prowadzący: Marek Wojciechowski.
19.00 kolacja
21.00 biesiada turystyczna przy ognisku
  nocleg

niedziela, 14.09

7.30 msza św.
8.30 - 9.30 śniadanie
10.00 zakończenie Zlotu
12.30 obiad (wg zamówień)
  suchy prowiant (wg zamówień)

Informacje

Informacji na temat Zlotu udzielają:

 • Ewa Bosacka: 694-532-157
 • Krystian Grajczak: 662-501-060
 • Paweł Paluszkiewicz: 692 330 236

www.gniezno.pttk.pl; mail: biuro@gniezno.pttk.pl

Egzaminy PTP PTTK

Podczas Zlotu odbędą się egzaminy na uzyskanie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej PTTK oraz ich rozszerzenia. Osoby zainteresowane egzaminem na:

 • uzyskanie uprawnień PTP PTTK III stopnia zobowiązani są do przedstawienia Komisji Egzaminacyjnej następujących dokumentów:
  • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ogólnego,
  • książeczki OTP z weryfikacją odznaki małej w stopniu srebrnym,
  • legitymacji PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską,
  • zdjęcie do legitymacji przodownika.
 • rozszerzenie uprawnień zobowiązani są do przedstawienia:
  • książeczki OTP z weryfikacją odznaki małej w stopniu złotym lub legitymacji dużej OTP,
  • legitymacji PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską,
  • legitymacji Przodownika TP PTTK.

Wniosek podpisany przez macierzystą OKTP PTTK należy wysłać na adres: KTP ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, na miesiąc przed terminem egzaminu.

Lista uczestników

L.p. Imię i naziwsko Oddział
1. Janusz Milewski o/Opole
2. Andrzej Lewandowski o/ Mazowsze Warszawa
3. Jan Kamiński o/Grudziądz
4. Danuta Piotrowicz o/Gdańsk
5. Józef Piotrowicz o/Gdańsk
6. Tadeusz Osiński o/Zabrze
7. Grażyna Szafińska o/Żarnów
8. Włodzimierz Szafiński o/Żarnów
9. Jacek Zdenicki o/Miejski Lublin
10. Aleksandra Ludwikowska o/Piotrków Trybunalski
11. Sławomir Klauz o/Żarnów
12. Stanisław Buczko o/Żarnów
13. Zbigniew Kosin o/Bytom
14. Krystyna Wolniak o/Szczecin
15. Barbara Wielecka o/Szczecin
16. Maria Krolopp o/Szczecin
17. Anna Szymańska o/Szczecin
18. Roman Żyła o/Siemianowice
19. Piotr Kurtz o/Siemianowice
20. Felicjan Mierzwa o/Siemianowice
21. Tadeusz Kozulak o/Brzeg
22. Józef Pluta o/Batory Chorzów
23. Henryk Pasik o/Grudziądz
24. Jerzy Jakubowski o/Kwidzyn
25. Roman Kowalski o/Toruń
26. Andrzej Kowalski o/Warszawa Praga
27. Tolisława Gajda-Skorek o/Warszawa Śródmieście
28. Marek Skorek o/Warszawa Śródmieście
29. Leon Pabiszczak o/Batory Chorzów
30. Wacław Polcer o/Nauczycielski Łódź
31. Czesław Jednoróg o/Żagań
32. Janusz Zaremba o/Kwidzyn
33. Józef Tokarz o/Koszalin
34. Lech Kaźmierczak o/Zielonogórski
35. Anna Cembor o/Wędrowiec Zabrze
36. Wojciech Drozda o/Warszawa Praga
37. Ewa Drozda -
38. Weronika Adamczyk o/Poznański
39. Zbigniew Curyl o/Świdnica
40. Irena Hyla o/Podbeskidzie Bielsko-Biała
41. Michał Hyla o/Podbeskidzie Bielsko-Biała
42. Zenon Biskup KTP WKO PTTK Poznań; o/Rataje Poznań
43. Andrzej Stróżecki o/Zawiercie
44. Zdzisław Ziomek o/Siemianowice
45. Mirosław Gontkowski o/ Ząbkowice Śląskie
46. Jadwiga Garapich o/Stołeczny Warszawa
47. Alfred Fryśny o/Wrocławski „Perpedes”
48. Anna Brzozowska o/Żarnów
49. Mirosława Firmowska-Milewska o/Łódź Polesie
50. Krzysztof Wiatr o/Końskie
51. Włodzimierz Kruk o/ Zawiercie
52. Marek Prentki o/Rataje Poznań
53. Józef Czarnik o/Oświęcim
54. Henryka Czarnik o/Oświęcim
55. Wiesława Lehnert o/Oświęcim
56. Jarosław Karpiński o/ Mazowsze Warszawa
57. Stanisław Gross o/Miejski Toruń
58. Tadeusz Perlik o/Miejski Toruń
59. Jolanta Kałabun o/Elbląg
60. Sławomir Kałabun o/Elbląg
61. Danuta Hoppa o/Elbląg
62. Jolanta Zielińska o/Elbląg
63. Danuta Głowa o/Żarnów
64. Ryszard Gerszewski o/Regionalny Gdańsk
65. Marcin Kruszczyński o/Koszalin
66. Elżbieta Kotyla o/Żarnów
67. Stanisław Ebertowski o/Gdańsk
68. Sławomir Hanc o/Piekary Śląskie
69. Wiesław Stachura o/Jaworzno
70. Antoni Litwin o/Pogórze Izerskie Lubań
71. Danuta Paderewska o/Jaworzno
72. Zdzisław Gostomski o/Chełmno
73. Danuta Gostomska o/Chełmno
74. Beata Wieczorek o/Żarnów
75. Grzegorz Ząbecki o/Piotrków Trybunalski
76. Maria Błaszczak o/Luboń
77. Jan Błaszczak o/Luboń
78. Alina Banaszczyk o/Żarnów
79. Jarosław Banaszczyk -
80. Dariusz Banaszczyk o/Żarnów
81. Jolanta Banaszczyk o/Żarnów
82. Stanisław Król o/Kamienna Góra
83. Stanisław Wańczyk o/Jelenia Góra
84. Grzegorz Wołkowicz o/Morski Gdynia
85. Andrzej Berczyński o/Kłodzko
86. Henryk Berczyński o/Kłodzko
87. Fryderyk Brodny o/Stocznia S.A. Gdynia
88. Czesław Rząsa o/Regionalny Szczecin
89. Andrzej Nowak o/Warmińsko-Mazurski Olsztyn
90. Alicja Opalińska o/Warmińsko-Mazurski Olsztyn
91. Weronika Makowska o/Warmińsko-Mazurski Olsztyn
92. Anna Gawrońska o/Warmińsko-Mazurski Olsztyn
93. Stanisław Gawroński o/Warmińsko-Mazurski Olsztyn
94. Julian Szymszon o/Wrocławski „Perpedes”
95. Tadeusz Grzesiak o/Ostrów Wielkopolski
96. Włodzimierz Lepakowski o/Ostrów Wielkopolski
97. Paweł Kendra o/Piotrków Trybunalski
98. Adam Mendrek -
99. Jacek Chuchla o/Jawor
100. Henryk Gęsior o/Jawor
101. Bogusław Zieliński o/Jawor
102. Andrzej Jośko o/Rybnik
103. Ferdynand Szafrański o/Luboń
104. Roman Jaskulski o/Miejski Płock
105. Danuta Kuczakowska o/Drawsko Pomorskie
106. Franciszek Guska o/Końskie
107. Zofia Zachman o/Rabka Zdrój
108. Anna Zielińska o/Łódzki
109. Bogusław Wiśniewski o/Regionalny Szczecin
110. Ryszard Bałabuch o/Puławy
111. Waldemar Osypiński o/Zielonogórski
112. Konrad Bielecki o/Miejski Radom
113. Zdzisław Nowocień o/Jawor
114. Krzysztof Kucharski o/Ostrowiec Świętokrzyski
115. Marta Sosnowska o/Ostrowiec Świętokrzyski
116. Elżbieta Struglińska o/Września – Turek
117. Dariusz Grajkowski o/Września – Turek
118. Cezary Ziętek o/Września – Turek
119. Adam Anders o/Końskie
120. Maria Staszak o/Środa Wlkp.
121. Paweł Anders Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK Poznań
122. Jan Sikorski KTP WKO PTTK Poznań; o/Buk
123. Andrzej Gordon ZG PTTK Warszawa
124. Aleksandra Staszak ZG PTTK Warszawa; o/Środa Wlkp.
125. Włodzimierz Majdewicz KTP ZG PTTK Warszawa
126. Stanisław Łuć KTP ZG PTTK Warszawa
127. Elżbieta Nowak KTP ZG PTTK Warszawa; o/Warmińsko-Mazurski Olsztyn
128. Marcin Czerwiński KTP ZG PTTK Warszawa; o/Pleszew
129. Bartosz Leoniak KTP ZG PTTK Warszawa; o/Łódzki
130. Daniel Nazaruk KTP ZG PTTK Warszawa; o/Gdańsk
131. Mieczysław Żochowski KTP ZG PTTK Warszawa; o/Mazowsze Warszawa
132. Konrad Majewski KTP ZG PTTK Warszawa; o/Zielonogórski
133. Karolina Rukart ZG PTTK Warszawa
134. Andrzej Kudlaszyk GKR PTTK Warszawa; o/Kolejowy Poznań
135. Jarosław Kaczmarczyk GKR PTTK Warszawa; o/Morski Gdynia
136. Krystian Grajczak GKR PTTK Warszawa; o/Gniezno
137. Paweł Paluszkiewicz KTP WKO PTTK Poznań; o/Gniezno
138. Tadeusz Gajda o/Gniezno
139. Katarzyna Drygała o/Gniezno
140. Katarzyna Grzesiak o/Gniezno
141. Ewa Bosacka o/Gniezno
142. Tomasz Ryszczuk o/Gniezno
143. Bartłomiej Swojak o/Gniezno
144. Marek Wojciechowski o/Gniezno
145. Edward Polański o/Gniezno
146. Magdalena Zbiranek o/Gniezno

Regulamin

 1. Cele Zlotu

  • promocja turystyczno-krajoznawczych walorów Wielkopolski, Ziemi Gnieźnieńskiej, Szlaku Piastowskiego, Kujaw oraz Pałuk,
  • propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy czynnego wypoczynku,
  • zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych, w tym odznak regionalnych: Krajoznawcza Odznaka PTTK ,,Poznaj Szlak Piastowski”, Krajoznawcza Odznaka PTTK „Śladami Świętego Wojciecha”,
  • zdobywanie lub rozszerzenie uprawnień Przodowników Turystyki Pieszej PTTK,
  • wymiana doświadczeń i integracja środowiska turystów pieszych,
  • upowszechnianie turystyki pieszej i krajoznawstwa.
 2. Organizatorzy

  • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie na zlecenie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie,
  • Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej,
  • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta w Gnieźnie.
 3. Partnerzy Zlotu

  • Zarząd Główny PTTK w Warszawie,
  • Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK w Poznaniu,
  • Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej PTTK,
  • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie,
  • Firma COPYPOINT w Gnieźnie,
  • Sklep i Hurtownia Artykułów Papierniczych, Szkolnych i Biurowych A. Augustynowicz & Z. Zgorzelski „OFICYNA” s.c. w Gnieźnie.
 4. Komitet Organizacyjny

  • Komandor Zlotu: Krystian Grajczak
  • Z-ca Komandora ds. organizacyjnych: Paweł Paluszkiewicz
  • Z-ca Komandora ds. programowych: Tadeusz Gajda
  • Sekretariat: Katarzyna Drygała, Katarzyna Grzesiak
  • Skarbnik: Ewa Bosacka
  • Kwatermistrz: Tomasz Ryszczuk
  • Administrator strony www: Bartłomiej Swojak
 5. Patronat medialny

  Przemiany na Szlaku Piastowskim, Radio Gniezno

 6. 57. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego, jest organizowany na zasadach samorealizacji zgodnie ze Statutem PTTK.
 7. Warunki uczestnictwa

  • w Zlocie mogą uczestniczyć Przodownicy Turystyki Pieszej PTTK, członkowie PTTK oraz nie zrzeszeni w PTTK w miarę posiadanych przez organizatorów wolnych miejsc,
  • termin nadsyłania wypełnionych Kart Zgłoszeń (do pobrania na stronie www.gniezno.pttk.pl) wraz z potwierdzeniem (ksero) wpłaty mija 1 sierpnia 2014 r.,
  • zgłoszenia należy przesyłać na adres: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, skr. poczt. 15, 62-200 Gniezno lub przez wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: www.gniezno.pttk.pl i przesłanie na adres: biuro@gniezno.pttk.pl,
  • ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń (decyduje data stempla pocztowego lub godzina wpłynięcia zgłoszenia w formie elektronicznej),
  • każdy z uczestników otrzyma powiadomienie o przyjęciu na Zlot (forma elektroniczna lub telefon),
  • lista uczestników Zlotu (imię i nazwisko, reprezentowany Oddział) będzie opublikowana na stronie www Oddziału w kolejności zgłoszeń,
  • ilość miejsc na wycieczki przedzlotowe jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, po wyczerpaniu limitu na daną wycieczkę, organizatorzy mogą przesunąć uczestnika na inną wycieczkę (za wcześniejszym powiadomieniem) lub nie przyjąć z powodu braku miejsc (za wcześniejszym powiadomieniem),
  • ilość miejsc na wycieczki zlotowe (13.09 sobota) jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, po wyczerpaniu limitu miejsc w danym autokarze, organizatorzy mogą przesunąć uczestnika na inną wycieczkę (za wcześniejszym powiadomieniem).
 8. Miejsce Zlotu: Gniezno - Jankowo Dolne

  Noclegi: Ośrodek Wypoczynkowy - Jankowo Dolne nad Jeziorem Jankowskim - 10 min. od stacji PKP Jankowo Dolne domki drewniane - 4 os. góra; 2 os. dół, domki murowane - 3 os. (wyposażenie domków: aneks kuchenny, łazienka, lodówka, czajnik, szklanki, talerze, sztućce, ogrzewanie)

 9. Wpłata na rzecz organizacji Zlotu:
  Honorowy Przodownik TP PTTK 255,00 zł
  Przodownik TP PTTK 280,00 zł
  Członek PTTK 300,00 zł
  Osoba niezrzeszona 320,00 zł
 10. Świadczenia w ramach wpłaty za Zlot:
  • noclegi z 12/13.09.2014 r. i 13/14.09.2014 r.
  • wyżywienie od obiadu 12.09.2014 r. (piątek) do śniadania 14.09.2014 r. (niedziela)
  • zwiedzanie Gniezna z przewodnikami (w trakcie zwiedzania obiad) w dniu 12.09.2014 r.
  • udział w wycieczce krajoznawczej (w trakcie wycieczki obiad) w dniu 13.09.2014 r.
  • udział w obradach jednego z zespołów tematycznych:
   • Nr 1 Tematyka historyczna w turystyce pieszej
   • Nr 2 Zespół ds. szlaków i znakarzy
   • Nr 3 Zespół ds. szkoleń i przodowników TP
   • Nr 4 Zespół ds. imprez centralnych
  • udział w biesiadzie turystycznej przy ognisku
  • znaczek zlotowy
  • materiały krajoznawcze
  • inne niespodzianki
  • Opłaty dodatkowe

   nocleg 10/11.09.2014 r. 35,00 zł
   nocleg 11/12.09.2014 r. 35,00 zł
   kolacja 10.09.2014 r. (środa) 11,00 zł
   kolacja 11.09.2014 r. (czwartek) 11,00 zł
   śniadanie 11.09.2014 r. (czwartek) 10,00 zł
   śniadanie 12.09.2014 r. (piątek) 10,00 zł
   wycieczka przedzlotowa nr 1 (obiad) 88,00 zł
   wycieczka przedzlotowa nr 2 (obiad) 76,00 zł
   obiad 14.09.2014 r. 16,00 zł
   suchy prowiant 14.09.2014 r. 5,00 zł
   dodatkowy znaczek zlotowy 15,00 zł
   koszulka zlotowa 20,00 zł

   Opłaty za Zlot i opłaty dodatkowe należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2014 r. na konto Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie: BZ WBK S.A. I O/Gniezno, nr 02-1090-1375-0000-0000-3700-4646 z dopiskiem: 57 Zlot PTP PTTK.

   Rezygnacja ze Zlotu:

   • w przypadku rezygnacji po 15.08.2014 r. Organizatorzy zwracają 75% wpłaty (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze i znaczek zlotowy),
   • w przypadku rezygnacji po 01.09.2014 r. Organizatorzy zwracają 50% wpłaty (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze i znaczek zlotowy),
   • w przypadku nie zgłoszenia się na Zlot, wpłaty nie będą zwracane (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze i znaczek zlotowy).
  • Obowiązki uczestników

   • przestrzeganie Karty Turysty i Regulaminu Zlotu,
   • przestrzeganie postanowień Komitetu Organizacyjnego Zlotu i harmonogramu dnia,
   • przestrzeganie Regulaminu miejsca zakwaterowania,
   • posiadanie ze sobą ważnej legitymacji PTP PTTK i PTTK oraz dokumentu tożsamości.
  • Postanowienia końcowe

   • Zlot i wycieczki krajoznawcze odbędą się bez względu na pogodę,
   • uczestnicy Zlotu posiadający opłaconą składkę członkowską za 2014 r. są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie,
   • za szkody spowodowane z winy uczestnika, wszelką odpowiedzialność prawną i materialną ponosi sprawca szkody,
   • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pobrania od uczestników Zlotu dodatkowej opłaty, w przypadku małej ilości zgłoszeń,
   • ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom Zlotu.