7.04.2018
Cele Rajdu zapoznanie uczestników rajdu z walorami krajoznawczo-turystycznymi Ziemi Gnieźnieńskiej i gminy Mieleszyn, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, propagowanie zdrowego...
15.03.2018
XLVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej  Turystyczno – Krajoznawczy PTTK - Finał Powiatowy „Gniezno 2018” Relacja z Turnieju Organizatorem Turnieju z upoważnienia Rady Programowej...
17.03.2018
Cele rajdu kultywowanie tradycji ludowej, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, Komitet Organizacyjny Rajdu Komandor rajdu: Tomasz Ryszczuk Z-ca komandora: Edward...
3.02.2018
Regulamin Rajdu Cele rajdu:                      zapoznanie uczestników rajdu z walorami krajoznawczo-...
13.01.2018
Relacja z Rajdu Dnia 13 stycznia 2018 roku 112-osobowa grupa turystów wzięła udział w XVI Rajdzie Turystycznym „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”. Organizatorem rajdu był Oddział PTTK Ziemi...
2.12.2017
Relacja z Rajdu Tegoroczny Rajd odbył się w typowo jesiennej atmosferze i zgromadził 115 uczestników. Tradycyjnie najwięcej było młodzieży szkolnej, chociaż dorośli również byli obecni. Po...
20.10.2017
W piątkowe popołudnie, 20 października 2017 r., w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gnieźnie, odbyło się spotkanie młodych turystów i ...
11.11.2017
Relacja z Rajdu Celem rajdu było uczczenie 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Start nastąpił przy kościele p.w. Chrystusa Wieczystego Kapłana. Frekwencja była wysoka, gdyż na...
7.10.2017
7 X 2017 roku kol. Krystian Grajczak i T. Gajda udali się do Niepruszewa k/ Buku, aby uczestniczyć w tej uroczystości. Po nabożeństwie w tamtejszym zabytkowym kościele, udaliśmy się wraz...