19.03.2017
Egzamin rozszerzający uprawnienia dla Przodowników Turystyki Pieszej oraz egzamin eksternistyczny dla kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie...
22.02.2017
Dnia 22.02.2017 r., w siedzibie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej, ul. Kościuszki 7 w Gnieźnie, odbyło się zebranie założycielskie Klubu Turystyki...
25.02.2017
Relacja z Rajdu W sobotę 25 lutego odbył się kolejny rajd zimowy. Choć prognozy były niekorzystne na tego typu aktywność, ku naszemu miłemu zaskoczeniu dzień przywitał nas słońcem. Uczestnikami...
14.01.2017
Relacja z Rajdu W sobotę dnia 14 stycznia 2017 roku w zimowej scenerii, głównie po lodzie, odbył się XV Rajd Turystyczny zorganizowany przez Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie. Celem...
3.12.2016
Relacja z Rajdu Tegoroczny IX Turystyczny rajd Mikołajkowy zgromadził 119 uczestników. Wszystkie trasy (2+1) prowadziły przez Fabrykę „Gabi” przy ul. Konikowo. Tam, dzięki uprzejmości właścicieli...
19.11.2016
Z naszego oddziału PTTK udział wzięli: kol. E. Bosacka, M. Kowalczyk, M. Drewek, K. Grajczak, M. Majewski, E. Polański i T. Gajda (foto). Zapoznaliśmy się z Wągrowcem w rozszerzonym Szlaku...
11.11.2016
Relacja Dzień 11 listopada to w naszym kalendarzu data szczególna. Mamy wtedy możliwość świętować odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Każdy może to zrobić na swój własny...
22.11.2016
Zwróciła się do nas studentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która zajmuje się pisaniem pracy magisterskiej o temacie: "Ocena zmian krajobrazu miejskiego wybranej ulicy miasta Gniezna w...
22.10.2016
Relacja Współorganizatorem rajdu był Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta. Celem było poznanie okolic Gniezna, upowszechnianie turystyki oraz krajoznawstwa, nawiązywanie więzi koleżeństwa i...