Paweł Kubasik

„Cykliści Na Szlaku Piastowskim”

Relacja z Rajdu

Organizatorem turystycznego rajdu rowerowego „Cykliści na Szlaku Piastowskim”, w niedzielę 7 maja, był Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, Klub Turystyki Rowerowej GENESIS PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Każdy z uczestników otrzymał upominki zachęcające do poznawania piękna Ziemi Gnieźnieńskiej i Szlaku Piastowskiego.

III Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Genesis”

Relacja z Rajdu

W dniach 24 - 26.06.2016, w pierwszej stolicy Polski w Gnieźnie, odbył się pod patronatem Starosty Gnieźnieńskiego III Ogólnopolski Rajd Rowerowy „GENESIS”. Celem rajdu było poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych i historycznych Ziemi Gnieźnieńskiej, integracja miłośników turystyki rowerowej oraz propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.