Tadeusz Gajda

XXV Rajd Starej Baśni

Relacja z Rajdu

Rajd „Śladami Starej Baśni” O/PTTK Gniezno jest najstarszym (i nadal kontynuowanym) ze wszystkich rajdów. W br. chcieliśmy go jako już 25. z kolei przeprowadzić w bardziej okazały sposób. Stąd nasza prośba jako organizatorów o wsparcie ze strony Starostwa Gnieźnieńskiego. Jako kierownik zdecydowałem się na jego zakończenie w dogodnym miejscu tj. w Ośrodku Wypoczynkowym nad Jez. Jankowskim i zarazem w pobliżu st. kol. PKP.

XXV Rajd „Śladami Starej Baśni”

 1. Cele rajdu
  • wędrówka i zabawa na świeżym powietrzu,
  • upowszechnianie idei turystyki i krajoznawstwa.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  • Komandor rajdu: Maria Gajda
  • Sekretariat: Maria Wilkosz
  • Kierownictwo mety: Czesław Wilkosz
  • Punkt weryfikacyjny: Tadeusz Gajda
 3. Organizatorami rajdu są: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej i Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie.
 4. Trasy rajdowe:
  1. Trasa piesza

XXIII Rajd „Śladami Starej Baśni”

Sprawozdanie

Rajd przebiegł zgodnie z Regulaminem. Na trasie liczącej 7 km z PKP Gniezno wzięło udział 36 osób (z opiekunami włącznie). Dodatkowo wzięło udział na trasie rowerowej 8 osób – sympatyków naszych imprez. Na mecie Rajdu w siedzibie Rady Os. Róża przy ul. Zamiejskiej 7, uczestnicy otrzymali świadczenia i posiłek wg. Regulaminu. Rozegrano nw. konkursy: 

  III Rajd „Poznajemy Parki Krajobrazowe Wielkopolski” Powidzki Park Krajobrazowy

  W dniu 11.10.2014 r. odbył się II Rajd Turystyczny - Poznajemy Parki Krajobrazowe Wielkopolski. Celem rajdu było zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczo-przyrodniczymi Powidzkiego Parku Krajobrazowego. W rajdzie uczestniczyło 78 osób. Najliczniejszą grupę reprezentowała Szkoła Podstawowa nr 8 z Gniezna – 27 osób. Najmłodszym uczestnikiem była Paulina Zielińska (7 lat) - SP nr 8 z Gniezna. Uczestnicy rajdu pod przewodnictwem Tadeusza Gajdy i Krystiana Grajczaka zwiedzili Powidz, następnie przeszli pieszo wzdłuż jeziora Powidzkiego przez Górę Zamkową do Polanowa.