Małgorzata Kubiś-Drewek

XLVI OMTT-K PTTK - Finał Powiatowy

XLVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej  Turystyczno – Krajoznawczy PTTK - Finał Powiatowy „Gniezno 2018”

Relacja z Turnieju

Organizatorem Turnieju z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie był Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie i Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie.

Cenne nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta.

XLIV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK - Finał Powiatowy - „GNIEZNO 2016”

Sprawozdanie z Finału

Organizatorem Turnieju z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie był Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie i Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie.

Życzliwej pomocy i wsparcia organizatorom Turnieju udzielili: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Urząd Miejski w Gnieźnie.

Konferencja Regionalna „Turystyczny KOLD” i IX Zjazd Przedstawicieli Oddziałów PTTK województwa wielkopolskiego

Celem konferencji było: upowszechnienie wiedzy na temat walorów turystycznych i kulturowych regionu KOLD; promocja piękna, historii i współczesności gmin powiatów nowotomyskiego i szamotulskiego; popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu; promocja odznak turystycznych i regionalnych na terenie KOLD.

XLII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy PTTK - Finał Powiatowy „Gniezno 2014”

W piątek, 21 lutego 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie odbył się Finał Powiatowy „Gniezno 2014” XLII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. Organizatorami był Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej i Oddziałowa Komisja Turystyki Młodzieżowej w Gnieźnie.

W Turnieju rywalizowały trzyosobowe zespoły z powiatu gnieźnieńskiego, w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. Uczestnicy rozwiązywali indywidualnie testy:

XL Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK – Finał Powiatowy - „GNIEZNO 2012"

Organizatorem Turnieju z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie był Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej - Oddziałowa Komisja Turystyki Młodzieżowej w Gnieźnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie i Klub Górski PTTK „Ornak” w Gnieźnie. Patronat nad Turniejem sprawowało Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Urząd Miejski w Gnieźnie.