Tomasz Ryszczuk

X Rajd „Topienie Marzanny”

 1. Cele rajdu
  • kultywowanie tradycji ludowej,
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu
  Komandor rajdu: Tomasz Ryszczuk
  Z-ca komandora: Edward Polański
  Sekretariat: Małgorzata Kowalczyk, Sarnowska Krystyna
  Kierownictwo mety: Magdalena Zbiranek
  Punkt weryfikacyjny: Krystyna Sarnowska 
 3. Organizator rajdu: 
  • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
  •  Automobilklub Wielkopolski Delegatura Gniezno,
  •  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żydowie,

IX Rajd Turystyczny „Topienie Marzanny”

W dniach 17-18 marca odbywał się IX Rajd Turystyczny "Topienie Marzanny" organizowany przez Zarząd PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Tadeusza Szymanka.

Organizatorzy w składzie:

Tomasz Ryszczuk - Komandor Rajdu

Edward Polański - Z-ca Komandora

Magdalena Zbiranek - Kierownik Mety

Małgorzata Kowalczyk - sekretariat

Małgorzata Drewek - sekretariat

Krystyna Sarnowska - punkt weryfikacyjny

Przewodnicy - Tadeusz Gajda i Marek Wojciechowski

XV Rajd Pieszy „Na Spotkanie Jesieni w Czerniejewie”

Relacja z Rajdu

1 października odbył się XV Rajd Pieszy „Na spotkanie jesieni w Czerniejewie”. Organizatorami rajdu byli:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze oddział Gniezno,
 • Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo,
 • Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie,
 • Sołectwa Gminy Czerniejewo: Nidom, Gębarzewo, Kosmowo,
 • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie,
 • Restauracja Wielkopolska Czerniejewo.

Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo Pan Tadeusz Szymanek.

VIII Rajd „Powitanie wiosny”

Relacja z Rajdu

Rajd odbył się 19 marca 2016 roku. Patronat nad rajdem objął Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo Pan Tadeusz Szymanek.
 

Współorganizatorzy rajdu

Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo, Zespół Szkół Publicznych w Żydowie, Sołectwo Gębarzewo, Sołectwo Nidom, Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie.
 
Komitet organizacyjny rajdu w składzie:
 
Komandor rajdu: Tomasz Ryszczuk
Z-ca komandora: Edward Polański
Sekretariat: Krystyna Sarnowska

VII Rajd „Topienie Marzanny”

Relacja z Rajdu

Organizatorem Rajdu był Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie i Zespół Szkół Publicznych w Żydowie. Patronat nad Rajdem sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo Tadeusz Szymanek.

Współorganizatorami rajdu byli: Stowarzyszenie Ziemia Czerniejewska, Polski Klub Ekologiczny Koło Gniezno i Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie.